10 saker som måste till för att en lyckad IoT och M2M satsning skall gå vägen

Publicerad i Nyheter

imagesMWMOOKVUEnligt Jeff Kaplan verkställande direktör på  THINKstrategies finns det 10 saker IT-enheterna ute på företagen måste hjälpa sina affärers och marknadsenheter med för att IoT och M2M skall bli verklighet. De måste hjälpa till att flytta produktutvecklingen från att bygga fristående produkter till att leverera löpande prenumerationstjänster. IT-enheterna måste hjälpa till och ofta leda arbetet med att ta till sig molnet/The Cloud och förstå dess möjligheter och ibland även hot, man måste få kontroll över säkerhetsfrågorna, förstå leverantörskedjan, vara delaktigt i olika standardiseringsforum och driva vissa frågor framåt, vara betydligt mer aktiv och involverad i företagens produktutveckling, lära sig att förstå och analysera all data som samlas in, ha tydliga och strikta policys kring integritet, hjälpa affärerna på företagen att gå mot en prenumerations mentalitet, testa sina lösningar innan de tas ut till en bred massa, detta kräver oftast helt ny kompetens då det handlar om kommunikation, sist men inte minst bör medarbetare med IT kompetens i större utsträckning vara delaktiga i företagens strategi arbete.  De företag som aktivt jobbar med dessa frågor och då även förstår innehållet i dem har ett stort försprång jämfört med sina konkurrenter.

Spåra från din sida.