Alla rapporter säger att M2M växer kraftigt

Publicerad i Nyheter

M2M växer under stark tillväxt. Enligt analysföretaget IDATE är värdet av den globala M2M marknaden nu uppe i 22 miljarder Euro. Detta är en tillväxt på 14 % sedan 2010, mätt i antalet enheter som är uppkopplade är tillväxten motsvarande period 36 %, antalet uppkopplade enheter växer kraftigt samtidigt som priserna sjunker. 2012 uppskattar man att det finns 140 miljoner enheter som använder sig av de mobila näten, detta uppskattas ha ett värde av 22 miljarder Euro varav kommunikationen står för drygt 5 miljarder Euro. De främsta intäkterna inom området kommer från IT och tjänsteutveckling. IDATE spår att mätt i antalet enheter kommer tillväxten ligga på drygt 30 % de kommande åren. Vidare tror man att den största tillväxten i antalet enheter kommer att vara största i Asien medan det största värdet finns i Europa. De 3 största områdena eller sk vertikaler för M2M är fordon, konsument elektronik och mätare. IDATE säger vidare att utvecklingen inom embedded SIM (Inbyggda SIM kort) går vidare och drivs hårt från industrin medans operatörerna håller igen. Det återstår fortfarande en hel del jobb kring frågor som vem som äger kunden, säkerhet och affärsmodeller innan vi kommer att se storskalig utrullning av detta. När embedded Sim kommer på bred front kommer det sannolikt att innebära att M2M marknaden får en stor skjuts framåt men det kommer sannolikt innebära nya utmaningar för operatörerna. Andra trender som kommer är att operatörerna mer och mer tittar på lösningar som innebär att de erbjuder mer än kommunikation, man behöver hitta nya intäkter samtidigt som man vill särskilja sig från konkurrenter. 5,7 % av intäkterna från mobila i Europa data kommer från M2M vilket behöver ökas, modultillverkare står inför utmaningen att modulerna blir allt billigare. Mycket kommer att ske inom området och det drivs på av den kraftiga tillväxten.

 

Spåra från din sida.