American Safe Port Act ställer hårda krav på sjötransporter, M2M är lösningen

Publicerad i Nyheter

M2M hårdvaru tillverkaren Telit i samarbete med Korea Telecom i deras satsning på övervakade globala container transporter. Telit kommer att använda sina senaste moduler HE910 och UC864, bägge med stöd för 2G och 3G. Man kommer att kunna övervaka temperatur, luftfuktighet, position samt om containern öppnas eller påverkas av våld, allt detta i realtid via en dator, läsplatta eller smartphone. Denna lösning är viktig för företag som skall exportera mot den Nordamerikanska marknaden då de nya villkoren ” American Safe Port Act” ställer krav på att alla containrar som kommer till hamnar i Nordamerika skall uppfylla vissa säkerhetskrav. ”American Safe Port Act” träder i kraft senare i år. Även företag som inte exporterar till Nordamerika har stora vinningar av att använda denna lösning då den skapar förutsättningar för att övervaka godset på ett helt nytt sätt.

Spåra från din sida.