Appar

Appar kommer att få en stor betydelse för utvecklingen och förståelsen av nyttan med M2M, det är först nu den stora allmänheten kan förstå nyttan med M2M och Telematik lösningar. När allt fler efterfrågar smarta lösningar kommer utvecklingen av M2M lösningar som förenklar vardagen i det privata och professionella livet öka.  Ett exempel på hur appar och en förhållandevis enkel M2M lösning kan verka tillsammans är elmätare.

När riksdagen beslutade om att vi skulle införa elmätare i hela landet som läste av och skickade in den verkliga förbrukningen till energibolagen var lagkravet tydligt, det skulle enbart handla om att skicka in ett mätvärde. Väldigt få människor vet om att det sitter ett M2M abonnemang i en elmätare som kommunicerar via mobilnäten, det egentliga värdet av detta är inte speciellt stort.

De flesta energibolag köpte in den enklaste möjliga elmätare som enkelt kunde kopplas upp och skicka in ett mätvärde enligt lagförslaget som innebar att värdet skulle rapporteras in i slutet på varje månad. Att de flesta energibolagen inte insåg vilken möjlighet som egentligen öppnade sig är både lätt och svårt att förstå. Lätt pga att lagkravet var tydligt och många ville införa det snabbt utan att lägga allt för mycket pengar och utveckling på bytet. Det blir däremot svårare att förstå att de flesta energibolagen inte insåg vilken möjlighet detta innebar för dem, de har nu en kommunikationskanal rätt in i många Svenska hem, det enda den gör är att 1 gång per månad rapportera in ett mätvärde.

Denna möjlighet skulle man kunna utnyttja på ett betydligt bättre sätt genom att exempelvis erbjuda övervakning och styrning av sin energiförbrukning, koppla in larm och inpasseringskontroller som använder detta abonnemang för kommunikation eller varför inte ta steget fullt ut mot det intelligenta hemmet. Om energibolagen utnyttjar detta kan de knyta sina kunder närmare till sig samtidigt som det på sikt finns möjligheter till nya intäkter.  E.ON är ett energibolag som har förstått nyttan med att göra något mer än att bara läsa av ett mätvärde och de erbjuder även en app för iPhone och Android. Med denna app kan man se sin aktuella förbrukning av el just nu eller för en tidsperiod. Man kan även se förbrukning på en viss apparat, ex tvättmaskinen och i framtiden kommer man säkert att kunna styra sin elförbrukning. På detta sätt har E.ON förstått vikten av att integrera M2M med konsumentens smartphone och därmed knutit sina kunder närmare sig.

Det finns ett flertal andra M2M appar på marknaden idag, vissa vänder sig mot konsumenten medans andra vänder sig till företag som genom en app vill styra och övervaka sina produkter och tjänster genom en app.  Ett mycket framgångsrikt exempel på en app som har hjälpt till att öka värdet på en produkt är Volvos app. Innan denna app fanns var efterfrågan på Volvos on call tjänst mycket blygsam, enbart någon procent av alla nya bilar som såldes hade on call tjänsten.

Volvo on CallNär Volvo lanserade sin app kom hela tjänsten betydligt närmare konsumenten, nu kan man sätta på motorvärmen via sin smartphone en stund innan man skall köra iväg, man kan se hur mycket bränsle som finns i tanken, var bilen befinner sig, temperatur inne och ute mm. Denna app har hjälpt till att öka efterfrågan på Volvos on call tjänsten på ett dramatiskt sätt, förutom det har Volvo knutit sina kunder närmare sig och det blir svårare att välja något annat än en Volvo nästa gång man köper en ny bil.

Ford mfl har motsvarande appar och inom en mycket snar framtid finns det säkert appar som kan styra och övervaka bilar hos de flesta märken, detta är ett utmärkt exempel på hur man för samman M2M med konsumenten och där nyttan är enkel att se.  Telenor Connexion har en app som de erbjuder mot sina företagskunder, i denna app kan företag se sina M2M abonnemang, var de finns, hur mycket trafik de gör av med mm. Detta är ett exempel på app som i huvudsak vänder sig emot företag och deras möjlighet att få en enklare vardag, genom appen kan man närsomhelst få kontroll på sina produkter och tjänster.

Det finns ett flertal företag som är duktiga på att utveckla appar, några exempel är WIP (Wireless Independent Provider) och Rejon Telematics. Att appar kommer att få en stor betydelse för M2M och utvecklingen framöver råder det ingen tvekan om, inte minst i de tillämpningar som vänder sig emot konsumenten.