B3IT lanserar en ny smart parkeringslösning för städer

Publicerad i Nyheter

B3IT, Tele2 och Streetline lanserar en tjänst, dynamIQ parking™, som skall möjliggöra för bilförare att lättare hitta en ledig parkering. Man har gjort uppskattningar på att uppemot 30 % av all biltrafik i städer beror på bilar som letar efter en parkering, om man på ett smart sätt kan leda bilföraren till en ledig parkering kan man avsevärt minska biltrafiken och därmed spara miljö och tid. Parkeringstjänsten är ännu i sin linda och kommer att behöva testas och utvärderas i olika pilotfaser för att över tid utvecklas till en tjänst som passar oss som lever och verkar i en stad, den kommer sannolikt även att behöva integreras i det vi kallar Smarta städer, först då kommer vi att få se den fulla effekten av detta. B3IT tror att vi i Sverige kan bli ett föregångsland inom detta område smarta städer och då även smart parkering och söker ännu fler partners för att få ut detta.

Spåra från din sida.