Butik & Försäljning

Under detta segment ryms alla kommunikationsbehov inom butik och försäljning. Idag ökar kraven mer och mer på trådlösa kommunikations system från denna marknad. Detta beror till stor del att man vill ha en enkelhet och rörlighet på system som behöver vara uppkopplade. Exempelvis om en butik vill bygga om eller om man flytta ut kassan tillfälligt på uteserveringen på sommaren och därav flytta betal terminalerna så vill man undvika att behöva dra om de fasta linorna för kommunikationen. Det finns även andra flera system i en butik som är i behov av kommunikation, alltifrån besöksräknare, överfallslarm till övervakade kylar och frysar.

Ett annat växande område under detta segment är mobila betalningar. Detta innebär att man använder mobiltelefonen som plånbok där man både kan ta betalt och betala.

Betalterminaler

Fler och fler tillverkare av betal terminaler (POS) går över mer och mer till att integrera trådlös kommunikation via mobilnätet i sina produkter. Idag har de flesta som använder kreditkort som betalningsmedel redan kommit i beröring med denna teknik, exempelvis vid betalning av en taxiresa eller vid betalning av restaurang notan då många restauranger redan använder sig utav dessa produkter. Fördelen med denna nya teknik är att betal terminalen blir helt mobil dvs. har man en uteservering kan man enkelt ta med sig betal terminalen ut och ta betalt med kort av sina gäster. Framöver kommer denna lösning bli mer förekommande inom alla områden där betalning sker med betalkort. Det som driver utvecklingen till detta är dessa tre viktiga faktorer: Låg kostnad för butiken, enkelhet och flexibiltet / mobilitet.

Besöksräknare

Idag blir det mer viktigt för butikskedjor att få kontroll över hur många kunder som besöker deras butiker och få en jämförbar statistik. Att veta hur många kunder som kommer in i en butik varje dag kan vara avgörande för att planera bemanning, justera öppettider osv. Det finns även ett behov att mäta antalet besökare i förhållande till omsättning som kan vara underlag för provisioner till de anställda, men även vid en tillfällig kampanj för att få uppföljning på hur bra kampanjen nått ut till potentiella kunder. För ett köpcentra är ett tillförlitligt besöksräknarsystem viktigt då det många gånger ligger till grund för hyressättning för butiker då man enkelt kan se hur kundflödet ser ut vid olika entréer. Kommunikationen till och från besöksräknaren sker mer och mer via mobilnätet för att det ger en enkelhet och flexibilitet.

Butikslarm / Övervakning

Övervakning och butikslarm har det i stort sett alltid funnits ett stort behov av. Historiskt sett har det varit butiker som hanterat varor med stort värde som framförallt använt och installerat avancerade övervaknings och alarm system. På senare tid har det alltmer blivit viktigt för i stort sett alla butiker som har en kassa eller varor till försäljning att ha ett bra och pålitligt övervakningssystem. Det kan vara alltifrån videoövervakning till överfallslarm, men även larmade varor.

Mobila Betalningar

Mobila betalningar har redan funnits några år ute på marknaden, men inte slagit igenom i den takt som marknaden räknat med hittills. Där man finner mobila betalningar idag är i exempelvis varuautomater, sms biljetter, ringsignaler/spel, iZettle osv. Dock tog marknaden ett hopp i rätt riktning när sms biljetter började lanseras för några år sedan för lokaltrafiken med tunnelbana och buss. Fördelar med sms biljett är att du kan köpa den från nästan vilken plats som helst så länge man har tillgång till en mobiltelefon. Avgifter till mellanhänder är något lägre än för biljetter som är sålda i kiosker. Nackdelen med denna nya teknik är att dessa biljetter varit enklare att förfalska, men idag har nya kontrollsystem implementerats så förfalskning blir svårare.

IZettle är en lösning som gör att du kan ta emot kortbetalningar direkt med en iPhone. Exempelvis om du vill ta betalt på en loppis eller vid försäljning av en båt eller bil till en privatperson.

WyWallet är en tjänst som företaget 4T Sverige AB släpper under sommarn 2012. Med Wywallet kommer man kunna betala för SMS-köp, fylla på kontantkort, handla enkelt och säkert på nätet och genomföra köp inne i appar. Överföring av pengar mellan användarna av tjänsten ska också vara möjlig på ett enkelt sätt.