China Unicom och Telefónica presenterar ett unikt samarbete inom M2M

Publicerad i Nyheter

Telefonica China UnicomEmbedded Sim innebär att man vid tillverkningen förser sin produkt med ett Sim kort men det är inte aktiverat i ett mobilnät, detta innebär att man som kund inte betalar någon månadsavgift till sin mobiloperatör förrän vid det tillfälle man vill aktivera sin tjänst.

I detta samarbete är China Unicom, Telefónica i Spanien, Storbritannien och Tyskland samt Telstra som ingår. Embedded Sim innebär att Sim kortet får sin tillhörighet i det nät det aktiveras, man kan som tillverkare förse alla sina produkter med en och samma embedded sim lösning utan att ta hänsyn till var produkten kommer att säljas. Lösningen innebär även att man i efterhand kan byta operatör utan att fysiskt behöva byta Sim kort, detta är något som starkt efterfrågas av branschen. Detta arbete följer de standarder som GSMA hitintills tagit fram inom området och det bedrivs i nära samarbete med Giesecke&Devrient (G&D) som är en av världens största tillverkare av Sim kort med tillhörande tjänster. Samarbetet som nu inletts kommer säkert att skapa värdefull input till den fortsatta standardiseringen och det kommer sannolikt påskynda utvecklingen mot Sim kort som är integrerade från början i en produkt, sk embedded Sim eller White Sim som är ett annat begrepp som nämns i dessa sammanhang.

Taggar:, ,

Spåra från din sida.