Digitala informationsskyltar i fastigheter

Publicerad i Nyheter

Atrium Ljungberg kommer att införa digitala informationsskyltar i entrén på 49 fastigheter. Atrium Ljungberg finns främst på tillväxtorter i Sverige och riktar sig främst åt handel och kontor men har även fastigheter för boende. De digitala skyltarna kan uppdateras i realtid vilket innebär att hyresgäster och besökare alltid kan få aktuell information. Innan detta system infördes var man tvungen att manuellt åka ut till fastigheterna och byta namn på informationstavlor över hyresgäster, sätta upp lappar när arbete skall utföras mm. Vidare kan man direkt uppdatera information om en hiss är sönder, om vattnet måste stängas av mm, man kan även schemalägga information som skall gälla vid en viss tidpunkt. Systemets skärmar och elektronik levereras av PlayIPP, 3G routrar från Induo och kommunikationen från Telenor via Sveriges största Återförsäljare av m2m abonnemang, m2mbutiken.se.

Spåra från din sida.