eHealth allt vanligare inom vården

Publicerad i Nyheter

M2M och Telematik -lösningar har och kommer att ha en stor inverkan på i stort sett alla industrier och branscher, men kanske ingen bransch kommer att vara mer påverkade av den än sjukvården. Redan finns många M2M- applikationer som används på sjukhus och andra vårdinrättningar, och i framtiden kommer det bli många fler . Remote Patient Monitoring, med detta kan läkare över hela världen följa en en patient som är ansluten via M2M teknik. Det amerikanske Läkemedelsverket, FDA, godkände förra året iRobot Corp. Med denna teknik kan läkare från flera olika sjukhus följa en patient och därmed optimera vården. Tekniken i sig är den lättaste utmaningen, det svåraste frågorna finns inom datasäkerhet och integritet. Genom att använda sensorer som kommunicerar kan läkare se så att patienter får rätt medicin och rätt mängd. Sensorerna säger till om patienten får fel dos samt om patienten påverkas negativt av medicinen. Sensorer kan även användas för att mäta om behandlingen ger effekt eller om man behöver öka, minska eller byta ut medicinen. Med hjälp av dessa sensorer ökar patientsäkerheten samtidigt som vårdpersonal kan ägna sig åt andra uppgifter än att övervaka själva medicineringen. Den nya pacemakern stimulerar hjärtat enbart då det behövs, den aktiveras när hjärtrytmen störs. Med dessa kan patienter med långsam hjärtfrekvens minska riskerna för permanenta hjärtskador. Om alla pacemaker patienter skulle använda dessa nya pacemakers skulle det hjälpa många tusen patienter världen över.

 

Spåra från din sida.