En ny typ av fordonsförsäkringar närmar sig Sverige

Publicerad i Nyheter

Pay us you drive försäkringar närmar sig den Svenska marknaden. Enligt rykten tittar ett flertal ledande försäkringsbolag just nu på denna typ av försäkringslösningar. Pay us you drive är vanligt i flera sydeuropeiska länder och innebär att fordonsägaren får betala sin försäkring utifrån hur han eller hon kör sitt fordon. Fordonet utrusta smed utrustning som skickar information om när fordonet körs, i vilka miljöer de körs i, hur fort fordonet kör samt hur långt det körs. Baserat på denna information får fordonsägaren betala sin försäkring, ett fordon som sällan körs på nätter, sällan i stadskärnor mm får då betala en lägre premie än ett fordon som ofta kör i stadskärnor och nattetid. Den här lösningen sätter stora krav på integritet och hur försäkringsbranschen använder sin information, rätt utnyttjad kommer vi att få se mer rättvisa försäkringar.

Spåra från din sida.