Hälsa & Sjukvård

Inom M2M spås Hälso och sjukvård bli ett av de viktigaste och kraftigast växande områdena. Allt fler prognoser säger att vi i framtiden inte kommer att kunna vårda alla patienter på sjukhus utan vård och undersökningar måste kunna ske på distans, ex i hemmet. Mobile Health eller mHealth är ett begrepp som många inom branschen använder, det kan definieras som hälsa och sjukvård genom mobila enheter, tex mobiltelefoner och smartphones, mobil monitorerings utrustning (ex mobil EKG utrustning), tablets etc. Användningen av mHealth kommer att få stor betydelse för en förbättrad och mer effektiv Hälso & Sjukvård i framtiden. Ett annat område inom Hälsa och sjukvård som är intressant är trygghetslarm. Idag finns det en stor mängd trygghetslarm som använder det fasta nätet som kommunikationskanal vilket i takt med att det fasta nätet släcks ner kommer att tvingas över i till det mobila nätet.

Trygghetslarm

Allt fler trygghetslarm går över till en digital teknik där M2M teknik används, inte minst pga att vår analoga telefoni minskar. Att införa trygghetslarm som bygger på M2M innebär en framtidsäker lösning där man som vårdare kan ta emot larm direkt i sin telefon, hantera nycklar elektroniskt, få upp relevant information om den person som larmat, ex sjukdomshistorik, vägbeskrivning, speciella önskemål etc. Anhöriga till personen som har ett trygghetslarm kan även läsa information om sin anhörig, få kopior på larm mm.

Sjukvård på Distans (mHealth/Telemedicin)

Behovet av ett teknikskifte inom hälso och sjukvården har blivit allt tydligare på grund av fundamentala förändringar. Åldrande demografi och en alltmer tekniskt kunniga patientpopulation som kräver hög kvalitet och personlig vård, påverkar typen och intensiteten av den vård som krävs. De traditionella vårdmodellerna som idag används är på väg att bli ohållbara för samhället och patienterna. Genom tillämpning av mobil kommunikation och M2M teknik i vården (mHealth/Telemedecin), stöds nya arbetssätt och möjliggör därmed leverans av en förbättrad hälsa och hälsoekonomiska resultat genom att ge patienter och vårdpersonal ökad flexibilitet och frihet. En stor mängd företag och organisationer arbetar nu med att ta fram tjänster och produkter inom detta område och det satsas just nu stora pengar på forskning och utveckling. Exempel på lösningar som idag finns är mobil EKG övervakning, patienten får EKG utrustning på sig som man bär på sig under ett antal dagar, på detta sätt besparar vården en vårdplats, patienten kan vara hemma under undersökningen och värdet som läkaren får in blir mer likt det som patienten normalt hade genererat. mHealth kan även innebära en effektivare kommunikation till sina medborgare, man kan ”larma” alla inom ett visst område, spåra och följa spridningen av epidemier, göra stora breda hälsoundersökningar på en viss grupp människor mm.