Hur fungerar M2M?

När man väl bestämt sig för att man skall använda sig av M2M finns det en mängd olika sätt att göra det på. Kortfattat kan man säga att det behövs en terminal (M2M telefon) som man koppar till sin produkt, det finns en stor mängd varianter av detta. De största tillverkarna av det för den Svenska marknaden av det är Cinterion , xx, yy etc Till sin terminal kan man behöva en applikation eller mjukvara, det är den som säger åt terminalen och kunds produkt vad den skall göra, ex hämta ett mätvärde vid en viss tidpunkt och skicka iväg det. Beroende på hur avancerad funktion man vill ha kan man behöva hjälp att ta fram applikationen (mjukvaran) och lägga den på terminalen, utveckla en app som kommunicerar med produkten via en smartphone mm, det finns många företag som är duktiga på detta, ex Info24, Arkub, Logica, CAP, Tieto Enator mfl.

När man väl har sin terminal med eventuell mjukvara kopplad till sin produkt eller tjänst skall man se till att man får hem den information man eftersöker, ibland vill man även ha ut information till sin tjänst eller produkt, till det behövs någon form av kommunikation. Det man främst använder inom M2M och Telematik är kommunikation över våra mobila nät, 2G, 3G eller 4G men det finns flera olika sätt att hämta och skicka information, några sätt förutom att använda mobilnäten är blåtand, wlan och RFID. Eftersom mobil kommunikation oftast är det som förknippas med M2M och Telematik är det sättet vi främst beskriver här.

Det finns ett flertal mobiloperatörer som erbjuder mer eller mindre avancerad M2M kommunikation. Ibland räcker det med ett vanligt M2M abonnemang med en prissättning som är anpassad till M2M kommunikation, ibland vill man som kund ha en säkrare och betydligt mer avancerad lösning, tjänsten man erbjuder sina kunder kanske är affärskritisk?

Telenor erbjuder allt ifrån standard abonnemang anpassade för M2M till helt kundunika lösningar. Telenor är en av de operatörer i Sverige som jobbat längst med M2M, man har även stor erfarenhet av lösningar som finns utanför Sverige.

http://www.telenor.se/foretag/b2b/m2m-telematik/index.html

Tele2 är en uppstickare inom M2M som först de senaste åren insett vilken växande marknad M2M är. Man erbjuder standardabonnemang men även kundunika lösningar.
http://www.tele2.se/foretag/m2m.aspx

Telia erbjuder standardabonnemang såväl som kundunika erbjudanden.
http://m2m.teliasonera.com/m2m.html

Maingate är den operatör som tillsammans med Telenor arbetat längts med M2M i Sverige, de fokuserar främst på kundunika lösningar.
http://maingate.se/

Net1 erbjuder standardabonnemang för Telematik men de jobbar även med kundunika lösningar, med sin goda täckning på landsbygd har de en direkt fördel.
http://net1.se/foretag/telematik.aspx

Förutom ovanstående operatörer finns det ett stort antal operatörer som erbjuder globala M2M lösningar såväl som lokalt i Sverige, bla Telenor Connexion, Vodafone, Orange mfl. Vissa av de globala operatörerna har helt dedikerade organisationer för M2M. Dessa såväl som de flesta operatörer i Sverige kan hjälpa sina kunder med i princip hela produktutvecklingen, allt ifrån terminal till insamling och presentation av data.

När man bestämt sig för att kliva in i M2M världen måste man bestämma vad som är viktigast för just sin lösning, är det bara priset, skall det vara så säkert som möjligt, vill jag att abonnemangen skall ha min logotype tryckta på sig eller vill jag bara att det skall fungera med datatrafik och att allt annat skall vara spärrat, det går mao inte att ringa med? Beroende på vad man är ute efter finns det flera olika alternativ och operatörer att välja bland. I vissa fall kanske det räcker med ett abonnemang som är anpassat till M2M trafik men det finns inga övriga krav på extra säkerhet eller specialanpassade abonnemang? I andra fall kanske man vill ha en helt skräddarsydd lösning där trafiken är skyddad via en säker anslutning över intenet, ex en VPN tunnel eller direktanslutning? För vissa företag är logistiken viktig, man vill inte få alla abonnemang i kuvert utan man vill ha dem skickade till sig på ett sätt som är anpassat till sin egen logistik, ex i en kartong märkta med egna artikelnummer? En del kunder vill inte att Sim korten skall fungera utanför Sverige, det finns lösningar ute hos de flesta operatörer för dessa och många fler behov. Bestäm vad som är viktigt och fråga operatörerna vad de kan erbjuda för just dig.