Infocare och TeliaSonera visar upp ett system för effektiv fastighetsskötsel

Publicerad i Nyheter

På fastighetsmässan den 8 mars 2013 20-21 mars kommer InfoCare att visa upp sitt system för hur man sänker sina kostnader, effektiviserar sin drift och förvaltning av sitt fastighetsbestånd med hjälp av M2M. När man använder fjärrstyrda lösningar för övervakning, underhåll och service får man en betydligt effektivare fastighetsskötsel. InfoCare har för denna lösning valt TeliaSonera som sin M2M leverantör, TeliaSonera finns i Infocares monter under mässan.

Spåra från din sida.