Internet of things mot en explosion 2015

Publicerad i Nyheter

Analysföretaget IDC spår att IOT, M2M, Telematik, dvs Internet of Things kommer att explodera under 2015. Trots en nästan 30% årlig tillväxt har IOT gått trögare än vad experterna väntat sig, 2015 tror man att explosionen kommer. Man tror att alla nu kommer att påverkas av revolutionen Internet of things och att den kommer att gå in i branscher som varit förskonade ifrån den digitala förändringen. Några exempel på var man tror det kommer att hända är inom betalnätverk i finanssektorn, m2m –teknik i trafiksektorn och geobaserade tjänster inom detaljhandeln.

Spåra från din sida.