Nyligen blev det känt att Sverige, Finland och Norge går ihop med de baltiska länderna för en gemensam 5g-plan. Frågan om en europeisk handlingsplan är fortfarande aktuell, men enligt digitaliseringsministern, Peter Eriksson (MP), finns det inte tid att vänta på övriga Europa för att komma igång.

Med den nordiska handlingsplanen vill politikerna bland annat främja 5g-utveckling genom att gynna ett snabbt införande i storstadsområden och längs viktiga transportleder. Man vill lika snabbt få till frekvenser för testning, forskning och kommersiell utbyggnad av nätet.

För att planen ska hålla är engagemanget hos aktörer inom transportindustrin, tillverkande industri och sjuk- och hälsovårdssektorn särskilt viktigt. Det är nämligen inom de sektorerna som framtidens iot-lösningar kommer att vara beroende av 5g.

Men betyder det att företag bör vänta med att implementera sina iot-lösningar till dess att 5g finns på plats?

– Nej, i de allra flesta fall och användningsområden räcker befintliga teknologier mer än väl. Och då pratar jag om teknologier som även kommer att leva kvar som komplement efter det att 5g blivit verklighet. 4g kommer exempelvis finnas kvar länge och spela en viktig roll även under 5g-eran, säger Martin Whitlock som är CTO på Telenor Connexion.

Han delar upp styrkorna med 5g i tre huvudkomponenter. Det första är skalbarheten som de nya spektrumbanden tillför. Med 5g erbjuds ännu mer bandbredd och kapacitet för höga hastigheter och stora datavolymer.

Den andra komponenten är att långt fler uppkopplade enheter kommer kunna hanteras. Något som framförallt är till fördel för iot-applikationer då det inom några år spås finnas långt fler uppkopplade saker än individer.

Snabbare responstider och dedikerad servicekvalitet per tjänst är den tredje komponenten. För autonoma bilar, sjukvårdstjänster och andra kritiska iot-lösningar är detta kanske den viktigaste förväntade egenskapen.

– Men om du inte ska ge dig in på applikationer med sådana extrema krav som dessa, så finns få anledningar att vänta på 5g, konstaterar Martin Whitlock.

Vilka andra teknologier finns det som är lämpade för iot-lösningar?

– Utöver traditionella teknologier är det exempelvis inom kategorin lpwa (low power wide area) såsom den teknologi som kallas nb-iot. Det är en vidareutveckling av 4g-standarden. Väl utbyggt har nb-iot ett brett täckningsområde som faktiskt överstiger motsvarande 4g-nät i räckvidd, vilket möjliggör ännu bättre täckning i källare och andra ställen där iot-enheter kan sitta. Dessutom drar den mindre ström, men på bekostnad av bandvidden, som snarare är närmare 2g. Batteritiden för en lpwa-baserad iot-lösning är upp till fem till tio år. Hårdvaran, som modem är även billigare än den för andra teknologier. Det är denna kombination av lång räckvidd, låg strömförbrukning och låga hårdvarukostnader som gör nb-iot banbrytande för iot-lösningar.

Kombinationen menar Martin Whitlock gör att teknologin öppnar upp för nya användningsområden kopplade till iot. För många lösningar i dag behöver exempelvis data inte skickas mer än någon gång per timma eller dag. Samtidigt är det viktigt att lösningen är relativt servicefri med en lång batteritid. Smarta stadslösningar så som uppkopplade vattenmätare, parkeringsplatser och sophantering lämpar sig således utmärkt för nb-iot.

I Norge leder Telenor ett sådant testprojekt tillsammans med företagen Q-Free, u-blox och Huawei. Parkeringsplatser i Trondheim har kopplats upp med hjälp av nb-iot. Nergrävda sensorer vid platserna kommunicerar via den framtagna appen som kan visa var det finns lediga parkeringsplatser om det valda parkeringshuset är fullt.

En stor anledning till att Telenor Connexion föredrar nb-iot för iot-lösningar, är att teknologin redan är en global standard som telekomindustrin står bakom.

– Men sedan är det också viktigt att det är en teknologi som baseras på de befintliga 4g-näten och där kunderna drar nytta av att det redan finns en bra tillgänglighet och organisation på plats. Pålitlig service och stabil driftsäkerhet ingår, till skillnad från om det hade varit en helt ny teknologi, förklarar Martin Whitlock.

Betyder det här att telekombranschen lägger sina 5g-projekt åt sidan?

– Nej verkligen inte, vi vill vara med och driva på utvecklingen av 5g också. Telenor är redan i gång med att börja testa 5g under 2017. Men företagen skall inte behöva vänta med att införa iot-lösningar till dess att 5g är på plats, vilket kommer dröja ytterligare några år, säger Whitlock.