Kommer 2G (GSM) att stängas ner?

Publicerad i Nyheter

GSMAT&T kommunicerade i början på augusti ut att det senaste den 1 januari 2017 skall stänga ner sitt 2G nät, dvs om mindre än 5 år.

Med en kundbas på över 13 miljoner M2M abonnemang där säkert över 90 % använder 2G och som en av de snabbast växande M2M operatörerna i världen skakade det beskedet förmodligen om deras kunder rejält. Förmodligen har trycket på deras kundservice varit ansträngt sedan denna nyhet släpptes.  AT&T är inte ensamma om att prata om att stänga ner sitt 2G nät, däremot är de nog de första i västvärlden som tar ett beslut om att stänga sitt 2G nät. I Finland pågår en debatt om att stänga ner 2G nätet och liknade diskussioner hörs med jämna mellanrum från flera olika länder och operatörer.  I Sverige diskuterades detta för några års sedan men här har man istället valt att satsa vidare på 2G och flera operatörer bygger just nu helt nya 2G nät, vi kommer sannolikt ha 2G nät i drift en bra bit in på 2020 talet, kanske bra mycket längre. Den stora vinsten med 2G nät för operatörerna är att det är förhållandevis enkelt att bygga stor yttäckning, något som av bla legala själ är viktigt i Sverige. Nackdelen med 2G är bla att det inte kommer upp i samma hastigheter som i 3G och 4G näten.   För de som är verksamma i Sverige och inte har utrustning i andra länder finns idag ingen anledning till oro, har man däremot verksamhet i andra länder och då bla i USA finns det all anledning till att fundera över om man inte skall gå över till utrustning som har stöd för 2G, 3G och 4G. En M2M enhet förväntas säkert i de flesta fall leva kvar i fler än 5 år och någonstans där börjar vi nog se mer av släckta 2G nät runt omkring i världen.  Om man har terminaler som har stöd för flera olika nät (2G, 3G och/eller 4G) får man möjlighet till helt andra hastigheter men man vinner även fördelar som betydligt bättre täckning samt har man väsentligt mycket bättre redundans.  Den uppenbara nackdelen är såklart att priset på dessa terminaler är dyrare, de kommer att vara dyrare ett tag framöver men vi kommer att få se en prissänkning av dessa ganska snart.

Varför stänger operatörerna ner 2G? Det självklara svaret är att det kostar stora pengar att drifta och utveckla ett mobilnät, det andra svaret är att vissa operatörer behöver detta frekvensutrymme till snabbare nät, dvs 3G och 4G nät. Att operatörer gör olika beror på en mängd olika själ, det kan vara olika nätstrategier och olika prioriteringar där vissa operatörer enbart fokuserar på hastighet och inte täckning medans andra av kanske regulatoriska själ måste erbjuda även god taltäckning. I Sverige har vi exempelvis stora krav på operatörerna att de även skall erbjuda god yttäckning för att få tillstånd, då är ofta 2G ett bra val.

Hur detta kommer att påverka M2M marknaden återstår att se, förmodligen blir det inget större hack i kurvan.  De flesta större aktörer på marknaden har räknat med att detta kommer att ske på vissa marknader, kanske kom det lite tidigare än väntat hos en av de största operatörerna. 

Det skall bli mycket intressant att följa hur AT&T tänker hantera detta utifrån vilket ansvar de tänker ta mot sina kunder, tänker de subventionera terminaler eller lägger de över hela ansvaret på sina kunder? Som M2M kund är det inte alltid så enkelt att fysikst byta Sim kort, det är ofta förknippat med en extra kostnad om man inte gör det vid en inplanerad service eller dylikt. Frågan kring att erbjuda Sim kort (embedded sim, White Sim etc) där man kan byta operatör ”over the air” (OTA) kommer att aktualiseras än mer nu när AT&T kommer med besked att de skall stänga sitt 2G nät. Hade det redan funnits skulle det vara enkelt för kunder att byta operatör, nu går det inte utan att fysiskt byta SIM kort.

 

Spåra från din sida.