Mjuka tjänster

Förutom alla tjänster som operatörer kan erbjuda till sina abonnemang och kommunikationstjänster kan många operatörer erbjuda mjuka tjänster. Dessa tjänster kan ibland vara skillnaden mellan en bra och dålig upplevelse och de kan i många fall hjälpa till att säkra en framgångsrik lansering.

Hur man skall använda sig av dessa tjänster har en koppling till volymen man tror sig kunna sälja och det pris den valda operatören tar ut för sina tjänster, vissa tjänster är gratis medans andra kostar pengar, hör efter med din operatör eller återförsäljare vad som gäller. Är det en liten volym M2M abonnemang kanske man kan klara sig utan denna typ av tjänster men är det en större volym kan det vara väl investerad tid och pengar.

Exempel på dessa tjänster är Tekniks säljare, han eller hon kan hjälpa till att designa din tekniska kommunikationslösning. De har kunskap om hur en integration bör gå till in mot ett IS/IT system såväl som mot en mobil enhet. Genom att använda sig av denna typ av tjänst får man oftast en stabil lösning som är anpassad efter specifika behov, man bör även få en teknisk lösning som fungerar väl i ett mobilnät.

Service level agreement (SLA), genom att teckna ett SLA reglerar man förväntningar angående upptid på en lösning, svarstider mot support mm. Detta kan vara bra då man vidareförsäljer en lösning till annan part, man vet vad som gäller och man får klara kontakt och eskaleringsvägar in mot operatören om något går fel. SLA blir en allt viktigare fråga för M2M lösningar då de ofta används i tidskritiska lösningar, detta har mobiloperatörerna insett och allt fler erbjuder nu SLA tjänster.

En egen administrativ kontaktperson, förutom en direkt kontakt med säljaren som oftast bara hanterar det kommersiella kan det vara bra att i den dagliga verksamheten ha en utsedd kontakt som hanterar vardagsärenden. Denna person kan hantera ärenden av administrativ karaktär, ex fakturafrågor, statistik, beställning av abonnemang mm. Eftersom denna person oftast får en god förståelse för de specifika behov som en kund har kan de hjälpa till att utveckla och optimera hela kommunikationslösningen.

Helpdesk, att den support man vänder sig till har kunskap och förståelse för hur M2M fungerar kan är viktigt. Mobiloperatörer har börjat inse att M2M och Telematik skiljer sig ifrån deras vanliga affärer, fler och fler operatörer sätter upp dedikerade organisationer för M2M där även en dedikerad M2M support finns. Att man kan få support med rätt kompetens dygnet runt, året runt är viktigt för många M2M lösningar. Tillgången till en kvalificerad Helpdesk kan hos vissa operatörer hänga ihop med det SLA man har, har man högsta nivån på SLA kan man förvänta sig att alltid få hjälp.

Projektledare, många större M2M projekt är komplexa med många parter inblandade. Att ha en projektledare som håller ihop leveransen kring hela kommunikationslösningen kan avsevärt förkorta ledtid och förhöja kvalitén på leveransen.