Tele2

Tele2 är en uppstickare inom M2M som först de senaste åren insett vilken växande marknad M2M är. Man erbjuder standardabonnemang men även kundunika lösningar.

http://www.tele2.se/foretag/m2m.aspx