Roaming – Tjänster och produkter utanför Svergie

Om man skall använda sig av sk Roaming vilket innebär att man har utrustning med M2M/Telematik abonnemang utanför Sverige finns det en hel del att tänka på.

Är kostnaden eller täckningen viktigast är en fråga man bör ställa sig. Det är även viktigt att man innan en lansering utanför Sverige tar reda på hur mycket trafik en produkt eller tjänst gör av med, vet man detta samt om man vet i vilka länder man kommer att vara verksam i kan man få en god bild över vad det kommer att kosta. Inom EU är kostnadsbilden för roaming harmoniserad och den börjar närma sig relativt bra nivåer för M2M och Telematik, går man däremot utanför EU kan roaming bli en mycket dyr affär.

Operatörer kan på olika sätt styra trafiken till de nät man har avtal med, man kan använda sig av mjuk eller hård styrning. Mjuk styrning innebär att man försöker få över sin trafik till det nät man har bäst avtal med, finns det ingen täckning på den plats man befinner sig väljs ett annat nät. Hård styrning innebär däremot att man på abonnemangets profil hårdkodar in vilka nät som får användas, på detta sätt kan man alltid säkra bästa möjliga pris men tappar man täckning i ett land söker enheten inte upp ett annat nät, den kan bara använda sig av de nät som abonnemanget tillåter. Utifrån ett kostnadsperspektiv är det alltid bäst att minimera antalet uppkopplingar som utrustningen gör, det är i de flesta fall bättre att göra få större uppkopplingar än många mindre.

Att hålla ner signaleringen som en enhet gör av med är något som operatörerna uppskattar, det uppskattas oftast inte att en enhet kopplar upp sig och gör sk ”keep alive” meddelanden, detta tar kapacitet hos den besökta operatören samt i de förbindelser som tar hem trafiken till Sverige. Idag tar operatörerna inte betalt för signalering men det förekommer ibland diskussioner om att införa det för M2M trafik, det är väl inte sannolikt att det kommer att ske men ha med er att det ibland är ett problem för operatörerna.

Operatörer erbjuder olika spärrtjänster för roaming, skall produkten eller tjänsten inte användas utanför Sverige kan det vara klokt att lägga på en spärr för roaming. Det finns även tjänster där man kan sätta upp gränser för hur mycket roaming man får förbruka, man kan få ett larm (sms eller mail) när en viss nivå överstigits. Beroende på var man skall ha verksamhet, om kostnad eller täckning är viktigast, utrustningens beteende mm är det alltid klokt att ta en djupare dialog med sin operatör eller återförsäljare innan man ger sig ut utanför Sverige med sin produkt eller tjänst, gör man det har man alla förutsättningar för att lyckas och samtidigt ha bra kontroll på sina kostnader.