SIM Kort

Sim kortens främsta uppgift är att ge en säker och skyddad åtkomst till mobilnäten. Det är viktigt att ingen obehörig kommer åt informationen som skickas mellan enheter och mellan enheter och affärssystemen som samlar in informationen. Till detta används autentiseringsalgoritmer och krypteringsnycklar. Andra uppgifter som ett SIM kort har kan vara att styra roamingtrafik, vilka nät skall Sim kortet använda när det inte är i sitt hemmanät, det kan även innehålla adressböcker, kundunika applikationer mm, kortfattat kan man säga att ett simkort är en hel dator i ett chip.

Det finns i huvudsak tre olika simkortstyper som industrin använder idag,

• Vanliga standard sim kort, som stödjer 2G, 3G och 4G, de finns som vanliga SIM kort men även som sk Micro Sim, de hanterar oftast temperaturområdet -25 till + 85 grader Celsius

• Sim kort för extrema miljöer, finns än så länge enbart som vanliga Sim kort. Dessa Sim kort kan arbeta i ett större temperaturområde, -40 till +105 grader Celsius, de har även bättre beständighet mot fukt, vibrationer och snabba temperaturväxlingar. Skall ett Sim kort arbeta utomhus eller i tuffa miljöer rekommenderas detta Sim kort framför ett vanligt, det är några kronor dyrare men det kan vara väl investerade pengar.

• eSim, dessa Sim kort har i princip samma fysiska egenskaper som Sim kort för extrema miljöer. Den stora skillnaden är att dessa Sim kort är utformade för att kunna monteras i samband med tillverkningen av enheten/modemet. Det är ett ”vanligt” chip som används inom elektronik branschen men med samma funktion som ett Sim kort. Den stora fördleen med dessa är att tillverkningen blir effektivare, man slipper att manuellt stoppa in ett Sim kort i produkten, andra fördelar är att Sim kortet sitter fastlött på kretskortet vilket förhindrar stölder.

Det prats just nu även om sk SoftSim, White sim etc, detta är Sim kort som enbart bygger på mjukvara, man behöver mao inget fysiskt sim kort. Detta skulle innebära att det blir lättare att byta operatör och att det redan från början kan sitta ett ”sim kort” i alla produkter, man aktiverar dem med den operatör man vill ha när produkten/varan är såld. Detta är än så länge inget som finns kommersiellt men hela industrin tittar på det och högst sannolikt kommer vi att få se riktiga tester inom det närmsta året, det återstår en hel del diskussioner kring hur det skall fungera (säkerhet) och vem som skall äga kunden etc innan vi kommer att se detta ute på marknaden, det är dock troligt att detta kommer och att det först kommer inom M2M och Telematik. Kanske allra först inom ”consumer telematics”, ex kameror, spelmaskiner etc.

Vissa operatörer och aktörer inom telematik erbjuder även mer eller mindre unika Sim kort för just 1 kund, det kan handla om att man vill lägga på en unik applikation på, att anpassa PIN och PUK koder, ex stänga av dessa, ha en och samma PIN kod för alla sin sim mm. Vidare kan man hos vissa operatörer trycka sin egen loga, artikelnummer eller streckkoder på sina sim kort, man kan även välja att få sina SIM kort distribuerade på olika sätt, i kartong, i brev, på bricka etc. Att få all SIM korts information som en elektronisk fil underlättar även hanteringen om man har stora volymer. Hör efter med den operatör du tänkt använda vad de kan erbjuda för tjänster kring SIM kort och logistik.