Vad är M2M och varför skall man använda sig av det?

M2M, maskin till maskin, machine to machine, Telematik och Internet of things, alla är begrepp eller ord på i princip samma sak, maskiner som kommunicerar med maskiner utan allt för stor inblandning av människor. Det kan tex vara en elmätare som 1 gång i timmen skickar in ett värde på elförbrukningen till elleverantören, ett villa larm som skickar ett larm om det blir inbrott, en lastbil som tar emot en körorder, trygghetslarmet som skickar ett larm när brukaren behöver hjälp eller en betalkorts terminal som genomför en transaktion när du skall betala ditt restaurangbesök, exemplen och möjligheterna som M2M ger är i det närmaste oändliga.

När ett företag eller en organisation börjar intressera sig för M2M eller Telematik finns det sannolikt en bakomliggande drivkraft till det, oftast handlar det om att effektivisera sin verksamhet eller att man ytterligare vill förädla sin produkt eller tjänst, helt enkelt gå från att bara erbjuda en produkt till att erbjuda en tjänst. En annan drivkraft som oftast nämns är miljöargumentet, med hjälp av M2M kan man spara pengar och miljö.

Öka intäktsmöjligheterna

Genom att lägga till tjänster på sin produkt. Bra exempel på detta finns bla inom fordonsindustrin där man kan se tillverkare som erbjuder tjänster kring säkerhet, styrning av motorvärmare på distans, upplåsning av bil på distans mm. Man ser även bra exempel på detta som skulle kunna rymmas inom begreppet ”Det intelligenta hemmet”, exempelvis värmesystem som kan styras och övervakas på distans. Man kan via sin dator eller telefon gå in och se hur varmt det är i hemmet och på distans höja eller sänka temperaturen, här har värmepumpstillverkaren gått från att erbjuda enbart en värmepump till att erbjuda en värmepump med en tillhörande tjänst. Exemplen är många och fler och fler företags ser möjligheterna med M2M, det finns möjligheter till att tjäna mer pengar men också att knyta kunderna närmare sig.

Öka effektiviteten

Genom att addera M2M till sina produkter och tjänster kan ett företag eller organisation avsevärt höja sin effektivitet. Ett tydligt exempel på detta är tex företag inom logistik som genom att använda sig av M2M avsevärt förbättrat sin effektivitet genom körorder system.

Minska kostnader

När energibolagen införde fjärravläsning på elmätare försvann en stor mängd personal som tidigare manuellt läste av alla elmätare. Även om detta initialt var en stor kostnad är det en stor vinst för både energibolag och konsumenter, idag betalar vi varje månad vår verkliga energiförbrukning och energibolagen slipper åka ut och läsa av mätaren. Man kan på distans övervaka och styra i stort sett alla former av maskiner och utrustning, innan något går sönder får man larm om det, man får in mätvärden utan att åka ut till sin utrustning.

Minskad miljöåverkan

Genom att bättre styra sina fordon och arbetsstyrkor och övervaka och styra sin utrustning på distans istället för att köra ut till den minskar man påverkan på miljön. Alla är vinnare på att integrera M2M i sina produkter och tjänster, företagen, organisationer, konsumenter och inte minst miljön är vinnare.

Snabb ökning av tillväxt

M2M är ett av de områden som växer fortast just nu, mer eller mindre allt kommer att vara uppkopplat framöver, ibland via mobilnäten men också via hemmanätverk mm. Det finns bedömare som tror att vi inom en tioårs period kommer att passera 50 miljarder uppkopplade saker runt om i världen. Oavsett om det blir så mycket eller inte är nog de flesta överens om att M2M marknaden växer oerhört fort, de flesta operatörer runt om i världen satsar stort på området och ser detta som en mycket viktig del av sina intäkter framöver, fler och fler företag och organisationer integrerar M2M i sina produkter och lösningar, allt för att stärka sin konkurrenskraft. Vissa ser M2M som en viktigare innovation än Internet, vem som har rätt får framtiden utvisa, att det kommer att bli stort är nog alla överens om.