Larmöverföring via gsm nätet

Publicerad i Nyheter

Idag saknar närmare 90% av larmen övervakad kommunikationsänk.Med övervakad larmöverföring från Safetel kan du vara säker på att ditt larm når hela vägen till larmcentralen över gsm nätet.


Idag finns någonstans mellan 500 000 och 600 000 larmanläggningar på svenska företag och institutioner; anläggningar som förmedlar larm till larmcentraler i händelse av till exempel inbrott eller brand. Fler än 90 procent av de här larmen är dock inte övervakade. Det innebär att ingen har koll på att larmen verkligen når fram till larmcentralen – det företag som installerat larmet tar ansvar för att signalen går iväg och larmcentralen tar ansvar för de larm man får in. Men däremellan, på vägen mellan larmanläggning och central, är kontrollen alltså obefintlig, trots att det är ganska vanligt att larmsignaler ”försvinner” på vägen.

– Flertalet av larmanläggningarna ”pratar” med analoga protokoll och i takt med att överföringsnäten förändrats kraftigt de senaste åren har de protokollen fått det svårare att komma fram intakta eller inte komma fram överhuvudtaget, säger Peter Själv, försäljningsdirektör på Safetel, som jobbar just med övervakad larmöverföring.

Läs mer: http://www.telenor.se/foretag/mobilt-arbetssatt/beep/effekt/larm_som_garanterat_nar_fram.html?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Spåra från din sida.