Logistik & Fordon

Under detta segment ryms allt inom fordon, transport och logistik allt från bilar och lastbilar till containerfrakt på järnväg och till sjöss. Ofta är informationen tidskritisk för denna typ av tjänster, informationen måste komma fram då man begär det. Den här typen av lösningar ställer även ofta krav på att vara robust pga att den under lång tid ofta sitter i utsatta miljöer, lösningarna skall även ofta innehålla trafik utanför Sveriges gränser vilket innebär att prisbilder och täckningsfrågor ofta är viktiga frågor.

Fordon, Säkerhet & Mätvärden

Fler och fler fordonstillverkare installerar nu sk. e-Call system i sina bilar. Primärt är de tänkt att användas vid olyckor och nödsituationer, bilen larmar själv ex SOS-Alarm vid en olycka. Bilen sänder uppgifter om position, antal passagerare, hastighet och temperatur till SOS-Alarm/Larm centraler som i sin tur försöker koppla upp ett samtal via bilens eCall system. Dessa system kan även användas till andra saker än vid nödsituationer, eftersom det sitter kommunikation i bilen möjliggör detta att man kan styra och övervaka sin bil hemifrån, man kan sätta på motorvärmaren en stund innan man skall köra iväg, se hur mycket bensin som finns i tanken mm. I förlängningen kommer vi säkert se att underhållning i bilen går via denna kommunikationskanal, man vill surfa med bilens Wlan.

Taxinäringen

Allt fler taxibolag i Sverige har gått över till att integrera en eller flera M2M lösningar i sina bilar, oftast handlar det om betalkortsterminal och körorder system som ansluts via M2M. Fördelarna med detta är många, taxibolaget får betalning direkt när resan är avslutad och man kan skicka körorder via mobilnäten direkt till en skärm i taxibilen. De som arbetar med trafikstyrningen kan på sina skärmar se vilken taxibil som är närmast målet och direkt dirigera bilen till sin nya hämtningsadress, man sparar tid, pengar och miljö. Det finns även taxibilar och bussbolag som erbjuder Wlan i sina bilar och bussar, passagerarna kan koppla upp sig via till internet under resan.

Containerfrakt

Att övervaka sina containrar är viktigt och möjliggörs via en mängd M2M lösningar idag, som ägare till en container vill man se var den ärm om den rör sig, temperatur inne och ute, om det utsatts för kraftiga stötar/vibrationer etc. Många transporterar även värdefullt gods i sina containrar och vill därför även ha larm och kamera lösningar i vissa containrar. Idag finns det M2M lösningar som kombinerar satellit och mobilkommunikation, är containern utanför mobiltäckning, ex ute på öppet hav, går sattelitkommunkation igång och skickar in den data man behöver, så fort det finns mobiltäckning igen tar det över.

Godshantering

Inom godshantering finns det flera tänkbara områden där M2M och Telematik kan tillämpas. Man vill styra sin lastbilsflotta för att hela tiden optimera godsflöde och säkerställa så att lastbilarna har så mycket gods som möjligt lastat. Att övervaka statusen på lastbilens motor och följa upp bränsleförbrukning kan vara intressant. Lastbilen kan larma till serviceverkstan och trafikledningen att det är dags för service eller om någon del behöver bytas ut eller repareras, alt för att hålla tiden då lastbilen står still så kort som möjligt. Allt fler lastbilar innehåller numera olika sk Fleet management system där körordrar, vägbeskrivningar mm visas, där kan trafikledaren i realtid lägga in nya och uppdaterade körordrar samt hela tiden se var alla lastbilar befinner sig. När godset levereras eller hämtas är det även vanligt att man använder någon form av scanner för att registrera godset, oftast är dessa uppkopplade mot mobilnätet och har då en M2M lösning inbyggd i sig.