M2M avgörande för att nå EU:s klimatmål

Publicerad i Nyheter

Miljön har enormt mycket att vinna om vi bättre kan utnyttja m2m teknik. Var tredje bil i USAs större städer kör runt för att den letar efter en ledig parkering. Om parkeringsautomaterna skulle kunna kommunicera till bilar som letar efter en parkering i närheten skulle växthusgaserna från dessa bilar minska enormt mycket, på köpet vinner man även en massa tid. Detta är lösningar som finns idag, det gäller bara att bestämma sig. Det är inom främst fyra områden man ser att m2m kan ge oss stora miljövinster, Lantbruk, transport, byggnader och smarta elmätare. För att EU skall nå sina miljömål 20-20-20 är m2m en viktig förutsättning, utan ett stort antal fler intelligenta m2m system kommer vi inte att kunna nå dessa mål.

Spåra från din sida.