M2M nästa supertrend enligt ett stort antal beslutsfattare

Publicerad i Nyheter

Enligt en stor undersökning som bla SAP gjort bland IT beslutsfattare i Tyskland, England, USA, Kina och i Indien kommer M2M bli nästa stora trend efter modeordet BYOD (Bring your own device). 85 % av de tillfrågade tror att M2M kommer att bli konsumentdrivet och det främsta tillämpningsområdet kommer att bli sk smarta städer, ex smarta mätare, parkeringshjälp, trafikinformation mm. Den stora utmaningen inom detta blir att hantera den enorma datamängd som kommer att skapas, det tror 65 % av de som svarat på undersökningen. En annan tydlig trend man ser är att man kommer att gå över till att hårdare integrera maskindatan med olika affärssystem, sociala medier i realtid. Detta kommer att ställa stora krav på att systemet klarar stora dataströmmar på ett för alla inblandade säkert sätt.

Spåra från din sida.