M2M och Telematiklösningar är ofta mycket lätta att räkna hem

Publicerad i Nyheter

När Scan Tank vann ett stort kontrakt från Shell Norge valde de att integrera en Telematiklösning i sina fordon. De investerade i Motorolas inbyggda Dator VC6096 och kompletterade den med programvara från MobiOne. Detta system kommer att vägleda fordonen till bästa körväg, skicka ut arbetsordrar, varna om de kör för fort eller oekonomiskt. Systemet väntas ge besparingar på 10 % av bränsleförbrukningen samtidigt som det kommer att minska underhåll och servicekostnader för Scan Tanks lastbilar. Att använda sig av Telematiklösningar visar sig ofta vara väldigt ekonomiskt försvarbart och de betalar ofta igen sig inom något år.

Spåra från din sida.