M2M-ordlista

APN

Access Point Name – Används vid paketdata överföring via gprs/3G samt 4G.Är en tjänst som köps av operatörerna. Är vägen ut från mobila näten till ett eget privat nät eller Internet. I normalfallet sker anslutningen mot Internet. För att gå direkt till privata nät krävs extra tjänster hos operatören.

CSD

Circuit Switched Data – Kretskopplad data, även benämd som uppringd förbindelse. Normalt debitering/minut.

CSD MO

Betyder Circuit Switched Data Mobile originerat. Innebär att modemet/mobilen ringer upp modempoolen.

CSD MT

Betyder Circuit Switched Data Mobile terminerat. Innebär att modemet/mobilen blir uppringd från modempoolen.

EDGE

Betyder Enhanced Data rates for Global Evolution (en teknik som gör att hastigheten ökar på gprs)

E-SIM (esim)

Betyder embedded simcard. Ett simkort som är en komponent som kan lödas direkt på kretsen vid modemtillverkningen.

GPRS

Betyder General Packet Radio Service. Paketdata överföring på GSM nätet. Debitering sker per MB normalt.

GSM

Betyder Global System for Mobile communication. Även kallat 2G.

GSM-nät

Innebär operatörens GSM-nät för mobil kommunikation

HSCSD

High-Speed ​​Circuit Switched Data

HSDPA

High Speed Downlink Packet Access

HSUPA

High Speed Uplink Packet Access

LTE

Long Term Evolution även kallat 4G

M2M/telematik

Machine to Machine, alternativt maskin till maskin kommunikation.

OTA

Over The Air

PIN

Personal Identification Number

SIM

Subscription Information Module

SIM-kort

plastkortet som används som bärare av SIM

SMS

Short Message Service

SMSC

betyder servern hos operatören som hanterar sms trafiken. På denna kan man som kund ha ett centralt konto som kan hantera mottagning och sändning av sms meddelande till och ifrån de mobila enheterna.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System även kallat 3G

VPN

Virtual Private Network