M2M teknik hjälper till att jaga råttor

Publicerad i Nyheter

WiseCon som är ett företag som satsar på effektiv och giftfri bekämpning av råttor kopplar nu upp sina råttfällor med hjälp av M2M. Deras mission är att på ett humant sätt bekämpa råttor utan att använda sig av gifter. Brukaren av fällan kan med hjälp av M2M teknik få information om råttor har tagits av fällan men lika viktigt är att få information om att aktiviteten är låg och fällan då bör flyttas. När man använder sig av M2M teknik säkerställer man att fällan är effektiv och rätt placerad, när aktiviteten sjunker är det dags att flytta fällan till ett nytt område. I Sverige använder sig WiseCon av Telenor Sverige AB som sin M2M partner.

Spåra från din sida.