Maingate utmanar övriga operatörer

Publicerad i Nyheter

Maingate lanserar ny lösning som möjliggör att man kan byta operatör utan att fysiskt behöva byta ut SIM kortet. Alla mobilbaserade m2m lösningar kräver en mobiloperatör som tillhandahåller uppkopplingen och den trafik som genereras. Att byta ett SIM kort som redan finns i utrustningen är ofta dyrt och tidskrävande, då många tillämpningar förväntas leva i många år kan det vara mycket fördelaktigt att kunna byta operatör utan att behöva byta sitt SIM kort. Enligt Staffan Eriksson som är ansvarig för prouktutveckling på Wirelss Maingate är det nu dags att ge makten till de företag som använder sig av m2m, all teknik finns nu på plats.

Spåra från din sida.