Många företag ser nyttan med M2M

Publicerad i Nyheter

I en stor global undersökning riktad mot industrin svarade 71 % att M2M handlar om att hitta nya affärsmöjligheter. 32 % svarade att de redan har en M2M lösning alternativt att de har ett M2M projekt igång, ytterligare 50 % av de tillfrågade svarade att de ser M2M som en viktig teknik som de lägger resurser i varierande grad på. Av de som svarade att de inte idag lägger någon kraft på M2M svarade så gott som alla att tekniken är intressant, 12 % av de tillfrågade svarade att de inte ser någon nytta med M2M och att tekniken inte tillför något nytt. Av de som svarade att de inte ser någon nytta med M2M svarade ca 1/3 att de ser M2M som en omogen teknik, 1/3 att de inte ser någon affärsnytta för dem samt ytterligare 1/3 ser informationssäkerheten som ett problem. 42 % av de tillfrågade i Europa svarade att M2M är affärskritiskt för dem.

Spåra från din sida.