Mät & Styr

Att på distans samla in mätvärden från t.ex. el och vattenmätare, pumpar, parkeringsautomater höjer effektiviteten och sparar oftast in stora pengar till de företag som inför detta. Man slipper att åka ut till sin mätare, pump eller parkeringsautomat, de skickar in de värden man behöver för att ex kunna fakturera sina kunder, larmar när de behöver service eller inte fungerar. Att man med hjälp av M2M och Telematik även kan erbjuda sina kunder en bättre service är oftast en positiv effekt, kunderna betalar ex för det de gör av med och slipper läsa av elmätaren eller vattenmätaren 1 gång per år och då reglera sin förbrukning. Med hjälp av smarta mätare kan man även erbjuda sina kunder andra tjänster än bara avläsning, man har en kommunikationskanal som kan användas till annat.

Elmätare

ElmätareNär Sveriges Riksdag 2003 bestämde att den 1 juli 2009 skulle man som kund betala för den el man gjorde av med innebar det en stor utmaning för våra energibolag. Hur skall man kunna samla in mätarvärden varje månad, att skicka ut personal var uteslutet. Många energibolag började då intressera sig för M2M teknik för att samla in sina mätvärden vilket resulterade i en stor uppgång i efterfrågan kring M2M, insamlingssystem och smarta mätare. Tekniken har nu funnits igång ett antal år och fungerar riktigt bra, energibolagen får enkelt in sina värden och kunderna betalar direkt för sin förbrukning. Energibolagen har nu insett att M2M tekniken är bra och tillförlitlig vilket leder till att flera aktörer tittar på att utveckla sina tjänster, timavläsning och appar där man i sin telefon eller dator i realtid kan se sin förbrukning är saker som redan har kommit. Att styra sin elförbrukning genom att starta och stoppa energikrävande utrustning som tvättmaskiner, torktumlare på distans är även det saker som genom M2M numera är verkligt. Möjligheterna med att fjärravläsa sina el, vatten och gas mätare på distans är numera verklighet och utvecklingsmöjligheterna för andra tillämpningar nu när kommunikationen redan finns i bostaden eller fastigheten är i det närmaste oändliga.

Industri

M2M har funnits länge inom industrin, tidigare var den oftast trådbunden medans den numera allt oftare blir trådlös. Fördelarna med att slippa dra ledningar mellan ex en pump och övervaknings/drifts centralen är enorma, det går lätt att installera och man kan styra vilken typ av information man vill ha in, det kan vara temperatur, pumpad volym, varvtal, gångtid etc. Man kan starta och stoppa utrustning på distans, se vad som är på väg att gå sönder och i redan innan något går sönder se till att få hem delen till lagret och byta ut den, allt utan att behöva åka ut och kontrollera utrustningen.

Värmepumpar i hemmet/företaget

Det finns idag ett stort antal tillverkare av värmepumpar och värmesystem till både industri och privatbostäder som erbjuder lösningar med inbyggd kommunikation, dvs M2M. Vissa tillverkare vill ha in information om sin produkt pga att de när de säljer sitt värmesystem även erbjuder en tjänst, service och underhåll. De ser på distans hur produkten och systemet mår, de kan på distans finjustera sin värmepump så att den fungerar på ett optimalt sätt. Att integrera M2M i traditionella produkter som ex en värmepump är ett sätt för dessa tillverkare att börja erbjuda nya tjänster, inte enbart en produkt utan även en tjänst. Värmepumpar och värmesystem för privat bruk använder sig också av M2M på samma sätt som ovan men där kan de även användas för att på distans kunna höja eller sänka temperaturen, stänga av eller sätta på eller enbart för att se status som t.ex. temperatur på sin värmepump. Möjligheterna med M2M är många vilket visar sig i att allt fler företag intresserar sig för tekniken.

Parkeringslösningar

Att genom användning av M2M kunna övervaka sina parkeringsmätare innebär besparingar och en bättre kontroll. Man ser direkt om en mätare inte fungerar som den skall, om någon försöker göra intrång eller om den behöver tömmas på pengar, fylla på kvittopapper mm. Det finns idag allt fler företag som erbjuder lösningar inom detta vilket underlättar införandet av smarta parkeringslösningar för företag och kommuner, det finns många fördelar genom att manuellt slippa gå runt och kontrollera sina mätare.