McAfee skall göra Internet of things och M2M säkert

Publicerad i Nyheter

McAfee, en del av Intel Security, har sjösatt sin strategi för att möta säkerhetskraven i den pågående utvecklingen av Internet of Things, M2M och Telematik. Lösningarna är väsentliga för att fullt ut ta vara på möjligheterna som uppstår när miljarder nya produkter kopplas upp mot varandra och nästa steg i McAfees ständiga strävan att skapa säkerhetslösningar som är redo även för framtidens behov. McAfee offentliggör även ett samarbetsavtal med Siemens för att gemensamt utveckla och introducera nya säkerhetslösningar för M2M inom industri. Framväxten av Internet of Things går allt snabbare och till och med år 2020 beräknar analysföretaget IDC att 212 miljarder produkter världen över kommer att vara uppkopplade[1] – detta motsvarar 27 uppkopplingar för varje människa och alla dessa uppkopplingar måste vara skyddade från intrång. Produkterna är av många olika slag och återfinns både i hem och på arbetsplatser; från mobiler och surfplattor, till bilar, vitvaror och hushållsprodukter i hemmet, eller industriella sensorer och robotar i fabrikerna. “Säkerhet måste vara en hörnsten i Internet of Things. Alla former av störningar i dessa uppkopplade enheter kan orsaka skada för företag och i vår vardag. Vi måste vara förberedda för att förhindra hot och säkert hantera dessa enheter för att ta vara på de möjligheter framtidens Internet of Things kommer att innebära”, säger Michael Fey, global CTO på Intel Security.

Spåra från din sida.