Mer än vartannat Svenskt företag använder sig av M2M

Publicerad i Nyheter

En rapport som Vodafone beställt säger att 2015 kommer över 50 % av alla företag i Europa använda sig av M2M. En del kommer att använda det för att förstärka och effektivisera sina interna processer men de flesta kommer att använda det för att stärka sitt erbjudande ut mot sina kunder. Den stora tillväxten de kommande åren kommer att komma från små och medelstora företag, hitintills har den stora tillväxten kommit från stora företag inom främst fordon och energibranschen. Av de företag som svarade på undersökningen säger 78 % att M2M är helt avgörande för deras framtida tillväxt. Det är främst tre trender som sticker ut i denna undersökning och som sägs vara anledningen till att man tror på en stor tillväxt, den första är att hårdvaran har blivit betydligt billigare de senaste åren och man tror på en fortsatt prisnedgång. Den andra trenden är just det att man tror att allt fler småföretag nu ser nyttan med M2M samt är den tredje trenden att allt fler konsument produkter innehåller någon form av M2M. Den största tillväxten kommer framöver att vara i Asien men även Europa spås en mycket hög tillväxt, Asien och Europa tros gå om USA mätt i antal abonnemang per invånare inom några år.

Spåra från din sida.