Nu skall Svenska företag få lära sig nyttan med M2M

Publicerad i Nyheter

STF Ingenjörsutbildningar arrangerar en temadag, ”M2M – Från produkt till Tjänst”. Temadagen går av stapeln den 15 maj med start kl 09.00 i Westmanska palatset i Stockholm. Temat på denna dag är intressant då mycket av M2M handlar just om att förädla sina produkter, att gå från en produkt till en tjänst kan i vissa fall vara ett stort steg för en traditionell organisation inom ex verkstadsindustrin. Att ta detta steg innebär ofta en del utmaningar men vinsterna är ofta mycket stora, inte minst är det viktigt att våga ta detta steg för att inte bli omsprungna av konkurrenter. Att man sedan kan tjäna mer pengar, få lojalare kunder samt effektivisera sin organisation är positiva bieffekter av att våga ta detta steg. Temadagen kommer att fokusera på Affärsutveckling samt på vilka aktörer som finns på marknaden idag.

Spåra från din sida.