M2M nästa supertrend enligt ett stort antal beslutsfattare

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Enligt en stor undersökning som bla SAP gjort bland IT beslutsfattare i Tyskland, England, USA, Kina och i Indien kommer M2M bli nästa stora trend efter modeordet BYOD (Bring your own device). 85 % av de tillfrågade tror att M2M kommer att bli konsumentdrivet och det främsta tillämpningsområdet kommer att bli sk smarta städer, ex smarta mätare, parkeringshjälp, trafikinformation mm. Den stora utmaningen inom detta blir att hantera den enorma datamängd som kommer att skapas, det tror 65 % av de som svarat på undersökningen. En annan tydlig trend man ser är att man kommer att gå över till att hårdare integrera maskindatan med olika affärssystem, sociala medier i realtid. Detta kommer att ställa stora krav på att systemet klarar stora dataströmmar på ett för alla inblandade säkert sätt.

Ericsson vinner prestigeaffär inom smarta elmätare

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

E.ON väljer Ericsson som leverantör till deras Smarta elmätare i Sverige. Detta betyder att Ericsson går in som helhetsleverantör på samma sätt som traditionella systemintegratörer tidigare har gjort. Ericsson kommer att ansvara för att mätvärdet kommer in till E.ON och att det kan behandlas enligt EONs önskemål. Avtalet sträcker sig över 5 år och innefattar över 600 000 mätpunkter, den förväntade datavolymen kommer att öka med 3000 % jämfört med dagens lösningar. Innehållet i den data som E.ON kommer att få in till sig kommer att vara mycket mer berikad än I dagens lösningar och man kommer även att samla in data varje dag. Ericsson levererar sedan tidigare lösningar inom smarta elmätare till kunder i Estland och Italien.

Nytt 3G modem för m2m ute på marknaden

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Induo Wireless lanserar ett 3G modem, Maestro Heritage, för M2M. Självklart har modemet även stöd för GSM/2G vilket innebär att modemet kan använda 2 olika nät, detta med för större förutsättningar för att man inte skall tappa täckning samt blir driftsäkerheten större då modemet kan använda olika nät om det ena nätet har driftstörningar. Den mest uppenbara fördelen är annars att modemet kan hantera större datamängder. Andra fördelar med modemet är att det klarar ett stort temperaturområde, -35° till +75°C, man kan ansluta valfri extern antenn, man kan direkt på modemet se signalstyrka, om det sänder data mm. Modemet är främst avsett för industriella applikationer som tex driftsövervakning, smarta elmätare, betalsystem mm. Modemet används med fördel tillsammans med ett abonnemang som ger Fasta IP adresser, detta tillhandahålls av ett flertal operatörer.

Nu skall Svenska företag få lära sig nyttan med M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

STF Ingenjörsutbildningar arrangerar en temadag, ”M2M – Från produkt till Tjänst”. Temadagen går av stapeln den 15 maj med start kl 09.00 i Westmanska palatset i Stockholm. Temat på denna dag är intressant då mycket av M2M handlar just om att förädla sina produkter, att gå från en produkt till en tjänst kan i vissa fall vara ett stort steg för en traditionell organisation inom ex verkstadsindustrin. Att ta detta steg innebär ofta en del utmaningar men vinsterna är ofta mycket stora, inte minst är det viktigt att våga ta detta steg för att inte bli omsprungna av konkurrenter. Att man sedan kan tjäna mer pengar, få lojalare kunder samt effektivisera sin organisation är positiva bieffekter av att våga ta detta steg. Temadagen kommer att fokusera på Affärsutveckling samt på vilka aktörer som finns på marknaden idag.

Stor M2M mässa till Sverige i höst

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Höstens Embedded konferens får ett eget M2M spår, M2M summit Scandinavia. Mässan går av stapeln den 5-6 november i Kistamässan. M2M Summit harsittursprung från Tyskland och har arrangerats sex gånger av företaget Tema tillsammans med M2M Alliance. Synergin mellan embedded och m2m blir allt tydligare säger Johan Nordin som är ordförande i branschföreningen Svensk Elektronik. Det har länge saknats en M2M konferans av klass i Sverige vilket är konstigt då mycket av denna teknologi är drivet från Sverige, M2M mässor är vanligt och ofta välbesökta mässor i många länder.

Karlstad kommun inför nyckelfria skolor

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Karlstads kommun planerar att ersätta alla sina dörrlås på skolor och offentliga lokaler till lås som styrs med mobiltelefoner. Kortfattat kommer man att kunna ringa ett nummer som är avgiftsfritt, är man behörig till att öppna kommer den aktuella dörren att låsas upp. Dörrarna går ex bara att öppna för just den tid man bokat i ex en idrottshall. Glömmer man att låsa dörren får man ett sms som påminnelse, låser man inte då skickas ett sms till ansvarig på ex skolan. Fördelarna med detta är att man slipper nyckar på drift, man har alltid dörrar som är låsta och minskar därmed stölder och vandalism.

En ny typ av fordonsförsäkringar närmar sig Sverige

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Pay us you drive försäkringar närmar sig den Svenska marknaden. Enligt rykten tittar ett flertal ledande försäkringsbolag just nu på denna typ av försäkringslösningar. Pay us you drive är vanligt i flera sydeuropeiska länder och innebär att fordonsägaren får betala sin försäkring utifrån hur han eller hon kör sitt fordon. Fordonet utrusta smed utrustning som skickar information om när fordonet körs, i vilka miljöer de körs i, hur fort fordonet kör samt hur långt det körs. Baserat på denna information får fordonsägaren betala sin försäkring, ett fordon som sällan körs på nätter, sällan i stadskärnor mm får då betala en lägre premie än ett fordon som ofta kör i stadskärnor och nattetid. Den här lösningen sätter stora krav på integritet och hur försäkringsbranschen använder sin information, rätt utnyttjad kommer vi att få se mer rättvisa försäkringar.

Telenor Traxion tar ett helhetsgrepp kring lösningar för logistikövervakning

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telenor Traxion erbjuder en fullskalig lösning för övervakning och monitorering av gods, primärt vänder de sig till stora transportföretag där antalet enheter och distributionsnät är stort. Telenor Traxion är ett eget dotterbolag till Telenor ASA som helt fokuserar på denna typ av M2M lösningar, de hjälper till med hela installationen, från inskruvning av hårdvara till det att kunden får den information han vill ha i sina affärssystem. Kunden kan sedan se var sin godsvagn eller container är, hur fort den rör sig, hur varm det är inne och ute, om den har påverkats av kraftiga stötar, luftfuktighet och om det har varit inbrott eller försök till inbrott i utrymmet.

Reningsverk kopplar upp sig med M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Baga Water Technology som bla tillverkar minireningsverk till privatpersoner, större reningsverk, pumpstationer mm kopplar nu upp sina produkter med hjälp av M2M. Med M2M kan man nu fjärrövervaka och styra sitt reningsverk var man än befinner sig, man får ett sms om reningsverket larmar eller om ett visst gränsvärde överskrids. Både privatpersonen och Baga har vunnit mycket tack vare M2M teknologin, BAGA slipper åka ut till reningsverket utan kan avhjälpa fel på distans och privatpersonen kan alltid vara trygg med att allt fungerar. Som leverantör av sin M2M teknik har Baga valt Telenor Sverige AB. Detta är ännu ett tydligt exempel på hur M2M kan förändra och förstärka en produkt eller tjänst, här finns det minst två vinnare, konsumenten och Baga.

Limmex superklocka vann pris som årets M2M lösning i M2M Challange

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Det Schweiziska företaget Limmex vann första pris i årets M2M Challange, denna tävling är en ny global tävling som syftar till att utse årets bästa M2M lösning. Limmex erbjuder sina kunder en klocka som är baserad på mobil M2M teknik där användaren kan kalla på hjälp om det skulle uppstå en nödsituation. Klockan ringer upp ett förutbestämt antal kontakter som användaren själv bestämmer, svarar ingen kopplas samtalet vidare till en dygnet runt bemannat larmcenter som tar hand om situationen. Enligt Limmex låg de största utmaningarna i detta att ta fram komponenter i form av antenn, mottagare och sändare samt högtalare som är små och samtidigt göra en snygg och driftsäker klocka. Limmex säger sig vilja ta ut deras klocka till fler marknader, klockan har fått stor uppmärksamhet efter det att den vann detta prestigefulla pris.