Net1 satsar hårt på M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Net1 lanserar ett omfattande partnerprogram inom M2M, 29 företag inom hårdvaru och tjänsteproducerande företag ingår från dag 1 i alliansen. Net1 har enligt dem själva Sveriges bästa mobiltäckning och har ett utpräglat fokus på glesbygdsområden. Med detta partnerprogram kommer man att avsevärt förenkla M2M utrullningen i Sverige, man kommer även att kunna ta ut M2M tillämpningar på glesbygden. Detta är idag svårt pga att de traditionella operatörerna kan ha dålig täckning på glesbygden. I Net 1:s partnerprogram ingår Acandia, Analycus, Anyway, Atea, Datagrid, Communica, Cygate, DGC, Episcope, FEAB, Fältcom, Icomera, Induo, Info24, Infocare, Kombridge, MBG, Metrina, Metrum, Mobile Control, Multicom Security, Netcontrol, Noretron, Pocket Mobile, SMSE, TKH Security, Wantech, Yanzi och YIT Säkerhet.

Toyota truckar använder sig av mobil M2M i hela Europa

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Håkan Borglund som är CIO på Toyota Material Handling Europe ser M2M som en av de viktigaste innovationerna de kommande åren. Toyota tillverkade över 66 000 truckar förra året, alla utrustade med en M2M lösning som kommunicerar via mobilnäten. Toyota ser deras M2M lösning som en stor konkurrensfördel och något som knyter deras kunder närmare Toyota, M2M är relationsskapande och man kommer närmare kunden. Med denna lösning kan kunden se vem som kört trucken, hur mycket den används, vad den gjort samt hur mycket energi som förbrukats, truckens ägare kan logga in på sin portal och få diagram och statistisk på hela sin truckflotta. Toyotas lösning bygger på att förenkla för kunden, kunden behöver inte integrera sina truckar med servrar etc utan allt som behövs finns i trucken när kunden köper den, sen fungerar allt och kunden kan få en effektivare hantering av sin truckflotta.

Infocare och TeliaSonera visar upp ett system för effektiv fastighetsskötsel

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

På fastighetsmässan den 8 mars 2013 20-21 mars kommer InfoCare att visa upp sitt system för hur man sänker sina kostnader, effektiviserar sin drift och förvaltning av sitt fastighetsbestånd med hjälp av M2M. När man använder fjärrstyrda lösningar för övervakning, underhåll och service får man en betydligt effektivare fastighetsskötsel. InfoCare har för denna lösning valt TeliaSonera som sin M2M leverantör, TeliaSonera finns i Infocares monter under mässan.

Vodafone har en lösning för alla som letar parkering

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Vodafone har utvecklat en lösning för intelligent parkeringshjälp,  Denna håller reda på var det finns lediga parkeringar samt på var du ställt din bil med hjälp av M2M kommunikation. Runt 40 % av all biltrafik i städernas kärnor beror på bilar som kör runt och letar efter en parkering, kan man minska detta är det en stor vinst för samhället. Parkeringsplatserna måste först utrustas med sensorer som är uppkopplade mot internet, när en parkeringsplats blir ledig uppdateras en databas som i sin tur via en app visar förare i närheten att parkeringsplatsen är ledig. Föraren får information om var platsen finns på en karta, man kan sedan via samma app betala för parkeringen. Vill man kan man även få ett sms en stund innan tiden går ut samt får man en karta som visar var bilen står. De första testerna med denna lösning skall ske under året i några större städer i Tyskland, detta är ett bra exempel på vilken nytta M2M gör för samhället.

M2M teknik hjälper till att jaga råttor

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

WiseCon som är ett företag som satsar på effektiv och giftfri bekämpning av råttor kopplar nu upp sina råttfällor med hjälp av M2M. Deras mission är att på ett humant sätt bekämpa råttor utan att använda sig av gifter. Brukaren av fällan kan med hjälp av M2M teknik få information om råttor har tagits av fällan men lika viktigt är att få information om att aktiviteten är låg och fällan då bör flyttas. När man använder sig av M2M teknik säkerställer man att fällan är effektiv och rätt placerad, när aktiviteten sjunker är det dags att flytta fällan till ett nytt område. I Sverige använder sig WiseCon av Telenor Sverige AB som sin M2M partner.

M2M skapar mängder av nya jobb

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

M2M kostar och skapar massor av jobb. Många kan tycka att det är skrämmande att maskiner pratar med varandra istället för att människor gör det men det är ett faktum som vi inte kan stoppa. Mängder av jobb har försvunnit när man ex för några år sedan införde automatisk avläsning av elmätare i Sverige, tidigare lästes dessa av manuellt vilket skapade många jobb men numera är denna hantering borta. Istället skapas mängder av nya jobb samtidigt som energibolagen kan satsa sina resurser på att utveckla sina erbjudanden mot kunder. På sikt kommer M2M att skapa fler jobb än vad det tar bort och våra företag kan effektivisera sina organisationer och satsa på tjänster som inte fanns för några år sedan. De flesta svenskar kommer redan idag i kontakt med M2M, genom elmätaren som hela tiden skickar in förbrukningen, genom värmepumpen som kan slås på och av via mobilen, genom soptunnan som vägs innan den töms vilket leder till en faktura från kommunen till abonnenten. M2M är redan här inom bla transport, hälso, fordon och energisektorn och fler stora områden står på kö för att addera M2M till sina produkter och tjänster. Nya jobb skapas framförallt inom IT och Telekom sektorn, all information som samlas in måste tolkas och tas om hand, man tror att M2M kommer att bli minst lika revolutionerande som när bankerna gick över till Internetbank för många företag, många jobb försvann men nya skapas.

TeliaSonera storsatsar på M2M och Telematik

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

På MWC i Barcelona fortsätter TeliaSonera att trycka på vikten av M2M. Det är i dagsläget ett hundratal personer som jobbar med att sätta upp Telias nya M2M erbjudande, ett antal som kommer att växa enligt Hans Dahlberg som är ansvarig för Telias M2M satsning. Hans Dahlberg säger att det finns ca 3,5 miljoner maskiner i Norden och Baltikum som är uppkopplade, en siffra som sannolikt är i underkant. Tillväxten har de senaste åren varit två siffrig, något som kommer att fortsätta under många år framöver. Teliasonera erbjuder M2M främst mot företagskunder, det främsta syftet är att effektivisera och förenkla för sina kunder samt att erbjuda sina kunder at hitta helt nya affärsmöjligheter. M2M är något som TeliaSonera tror på och de har för avsikt att långsiktigt satsa på området.

CargoGuard utökar sina tjänster inom övervakad logistik

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

 som är ett ledande företag inom säker godshantering har valt Telenor Connexion som sin leverantör av kommunikation. CargoGuard är specialister inom säkra transporter erbjuder nu sina kunder en lösning där kunden i realtid kan följa sina varor. Detta oavsett om de transporteras på land, till sjöss eller i luften. Kunderna vet hela tiden var varorna är, om förpackningar eller emballage öppnas, eller om något blir utbytt eller stulet. Detta förenklar för kunderna, inte minst då transporter passerar olika landsgränser. CargoGuard kan nu med sin patenterade lösning och med kommunikationen från Telenor Connexion erbjuda sina kunder helt nya tjänster för att säkra logistik av varor som kräver detta.

CSL Communication startar nytt IP larmkommunikationsbolag i Sverige

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

som är en Brittisk investmentgrupp inom M2M har etablerat sig i Sverige. Det är dotterbolaget CSL Connect AB som skall sköta affärerna i Sverige. CSL Connect AB skall erbjuda sina kunder IP larmkommunikation som ständigt är övervakade av CSLs övervaknings team. Den Svenska satsningen skall ledas av Christian Eriksson som har en lång och bred erfarenhet från säkerhets och M2M branschen. Det som gör detta erbjudande unikt är att larmöverföringen alltid är övervakad, går larmet av någon anledning ner ser man det direkt och kan då agera utifrån vad larmet övervakade, en annan unik faktor i deras erbjudnade är att man erbjuder något som kalas Wordsim, ett sim kort som kommer åt alla mobila nät på ett kostnadseffektivt sätt.

M2M på väg in i molnet

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Ericsson och SAP jobbar tillsammans med m2m i molnet. Många stora internationella företag stöter på hinder när man söker efter breda standardiserade M2M lösningar, man har saknat globala och breda lösningar som passar på olika marknader till multinationella företag. SAP och Ericsson skall genom sitt samarbete råda bot på detta, partnerskapet presenterades i Barcelona på MWC i februari men diskussioner med kunder har pågått under en längre tid. Operatör ser ljust på detta samarbete och tror att detta kan bidra till en allt starkare förankring av M2M hos stora globala företag. Grunden i tjänsten är Ericssons Device Connect Platform tillsammans med SAPs HANA plattform. Opertörerna och deras kunder kan själv välja till vilken grad de vill integrera M2M i sina processer och tjänster, det skall finnas olika instegsmodeller.