Telefonica väljer att lansera en egen m2m plattform

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telefónica lanserar en ny m2m plattform. Som så många andra operatörer runt om i världen väljer Telefónica att lansera en egen M2M Plattform. Tvärtemot Telenor och Telia i Sverige väljer nu Telefónica att ta fram en egen M2M plattform, de har tidigare använt sig av Jasper Wireless m2m plattform men verkar nu vara inriktade på att köra hela värdekedjan själva. Deras plattform har utvecklats in-house och erbjuder funktionalitet som är i paritet med den funktionalitet som Jasper Wireless och Ericsson erbjuder, det intressanta är att Telefónica nu väljer att själva kontrollera hela sitt erbjudande. Anledningen till att Telefónica själva vill ta kontroll över detta är att de vill ha möjlighet att snabbare ta ut ny funktionalitet till sina kunder, m2m är så pass viktigt att de själva vill kontrollera sin utveckling.

Vodafone ser Norden som en mycket viktig och expansiv marknad

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Vodafone storsatsar i Sverige och Norden. Världens största m2m operatörer, Vodafone, ser Sverige och Norden som en nyckelmarknad och väljer nu att stärka sin närvaro här. Som flera andra operatörer gjort den senaste tiden fokuserar även Vodafone mer och mer på m2m, ett område som till skillnad från andra traditionella områden inom telekommunikation växer kraftigt. Kalle Wård som leder Vodafones satsning i Norden anser att Norden är viktig pga sin starka export samt att vi i Norden ligger långt framme inom m2m. Vodafone skall satsa på alla m2m segment men lyfter särskilt fram Hälsa, Industri och Smarta hem, alla områden som inte kommit lika långt som ex mätare avläsning och larm. Vodafone skall inte bara bearbeta nya kunder utan skall även sikta in sig på att bearbeta befintliga m2m kunder för att hjälpa dem att utveckla sina produkter och tjänster.

Många företag ser nyttan med M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

I en stor global undersökning riktad mot industrin svarade 71 % att M2M handlar om att hitta nya affärsmöjligheter. 32 % svarade att de redan har en M2M lösning alternativt att de har ett M2M projekt igång, ytterligare 50 % av de tillfrågade svarade att de ser M2M som en viktig teknik som de lägger resurser i varierande grad på. Av de som svarade att de inte idag lägger någon kraft på M2M svarade så gott som alla att tekniken är intressant, 12 % av de tillfrågade svarade att de inte ser någon nytta med M2M och att tekniken inte tillför något nytt. Av de som svarade att de inte ser någon nytta med M2M svarade ca 1/3 att de ser M2M som en omogen teknik, 1/3 att de inte ser någon affärsnytta för dem samt ytterligare 1/3 ser informationssäkerheten som ett problem. 42 % av de tillfrågade i Europa svarade att M2M är affärskritiskt för dem.

Verizon pekar ut M2M som hetast under 2013

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Den amerikanska operatören Verizon pekar ut M2M som en av de hetaste teknikerna 2013.

Internet of things eller m2m, machine to machine, är här för att stanna. Gartner tror att 30 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade mot nätet 2020. Fordonsbranschen är en av föregångarna, men även sjukvården ligger långt framme. Verizon spår att utvecklingen med M2M under 2013 även kommer att nå detaljhandeln, finansbranschen och tillverkningsindustrin. M2M är ett av Verizons fokusområden och de satsar stora resurser på M2M.

 

Jasper Wireless M2M plattform utsedd till bäst 2012

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Jasper Wireless M2M plattform är utsedd till den bästa M2M plattformen 2012. ABI reserach säger samtidigt att man skall hålla ögon uppe för Ericssons M2M plattform (fd Telenor Sveriges plattform), denna verkar komma starkt. Det är den globala spridningen, den dominerande marknadsandelen och den specifika kompetensen inom området som gör att Jasper Wireless tar hem första platsen.Typiska funktioner som är efterfrågade och som stöds av Jaspers plattform är möjlighet till enkel aktivering av stora mängder abonnemang, möjlighet till att själv göra diagnostik på sina enheter samt har den stöd för ett stort antal affärsmodeller som tillåter kunderna att växa in i lösningen. Många stora operatörer väljer nu att satsa på en dedikerad M2M plattform, antingen egen utvecklad eller köper man in funktionalitet från annan part, just nu leder Jasper denna tävling. ABI research anser och tror att M2M framöver kommer att präglas av olika allianser och det som gör att Jasper ligger bra till är deras redan stora nätverk av operatörer som anslutit sig till deras lösning, bla använder KPN, Telefonica, AT&T och Vimpelcom sig av Jasper.

 

Fler operatörer bygger sina egna M2M plattformar

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Ytterligare en operatör lanserar en egen M2M plattform, näst ut är Vodacome som har sin bas i Afrika. Vodacome kallar sin M2M plattform Global Data Service Platform (GDSP) och den kommer även att supportas av Vodafones globala M2M enhet. Anledningen till detta är att man ser en mycket stark tillväxt inom området och man väljer att fokusera än mer på det, det gör man enligt Vodacome bäst genom att bryta loss vissa delar från den traditionella operatörsverksamheten. Andra operatörer som gjort likadant är Telenor Sverige och Telia.

Vodcomes GDSP plattform kommer att erbjuda kunderna en enklare och säkrare utrullning av stora volymer i olika länder, man kommer även att kunna komma snabbare ut på marknaden. Man använder sig av Vodafone sim kort i form av vanliga plast simkort men även simkort i form av chip, Vodafone har dedikerat 5 miljarder telefonnummer till plattformen. Rent funktionellt verkar plattformen ha de grundfunktioner som finns hos konkurrenterna, ex skall man via en portal kunna aktivera och stänga av sina abonnemang, se status på abonnemanget samt förbrukad volym mm. Plattformen kan nås via webben eller direkt via ett API.

 

Alla rapporter säger att M2M växer kraftigt

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

M2M växer under stark tillväxt. Enligt analysföretaget IDATE är värdet av den globala M2M marknaden nu uppe i 22 miljarder Euro. Detta är en tillväxt på 14 % sedan 2010, mätt i antalet enheter som är uppkopplade är tillväxten motsvarande period 36 %, antalet uppkopplade enheter växer kraftigt samtidigt som priserna sjunker. 2012 uppskattar man att det finns 140 miljoner enheter som använder sig av de mobila näten, detta uppskattas ha ett värde av 22 miljarder Euro varav kommunikationen står för drygt 5 miljarder Euro. De främsta intäkterna inom området kommer från IT och tjänsteutveckling. IDATE spår att mätt i antalet enheter kommer tillväxten ligga på drygt 30 % de kommande åren. Vidare tror man att den största tillväxten i antalet enheter kommer att vara största i Asien medan det största värdet finns i Europa. De 3 största områdena eller sk vertikaler för M2M är fordon, konsument elektronik och mätare. IDATE säger vidare att utvecklingen inom embedded SIM (Inbyggda SIM kort) går vidare och drivs hårt från industrin medans operatörerna håller igen. Det återstår fortfarande en hel del jobb kring frågor som vem som äger kunden, säkerhet och affärsmodeller innan vi kommer att se storskalig utrullning av detta. När embedded Sim kommer på bred front kommer det sannolikt att innebära att M2M marknaden får en stor skjuts framåt men det kommer sannolikt innebära nya utmaningar för operatörerna. Andra trender som kommer är att operatörerna mer och mer tittar på lösningar som innebär att de erbjuder mer än kommunikation, man behöver hitta nya intäkter samtidigt som man vill särskilja sig från konkurrenter. 5,7 % av intäkterna från mobila i Europa data kommer från M2M vilket behöver ökas, modultillverkare står inför utmaningen att modulerna blir allt billigare. Mycket kommer att ske inom området och det drivs på av den kraftiga tillväxten.

 

Leksaker är nästa stora område för Internet of things

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

I det senaste numret av Connected word finns en artikel som beskriver denna utveckling, det är bla Disney och Meccano som lägger mycket kraft inom detta område just nu. Just Meccano har redan en produkt som de kallar Spykee, det är en robot som har en inbyggd kamera i sig. Denna kan man styra över internet och man kan då exempelvis övervaka sitt hem, roboten kan gå runt och filma olika delar av huset. Ser roboten ex en rörelse kan den skicka ex ett sms eller koppla upp ett samtal så att man då ser att något händer där hemma.

Företaget Popar jobbar med interaktiva böcker och spel och tror att man snart i realtid i en bok kan lägga till verkliga bilder för att förstärka upplevelsen, böckerna kan förändras varje gång man tar upp den och bläddrar i den. Det finns flera exempel på leksaker som redan idag är uppkopplade, allt ifrån spelkonsoler till aktivitets tavlor.

 

Telenor Connexion tar hem prestigekontrakt

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telcare väljer Telenor Connexion som leverantör för sin globala mHealth satsning. Telcares första trådlösa produkt är en blodsockermätare som kopplar upp sig med hjälp av mobilnät. Telcares vision är att bli den dominerande spelaren inom trådlös medicin teknik. Anledning för att Telco valde Telenor Connexion är att de har ett stort globalt nätverk med täckning runt omkring i världen, speciellt i Telcos nyckelmarknader som är Nord Amerika och Europa. Enligt Per Simonsen, CEO på Telenor Connexion, är mHealth mycket mer än att koppla upp utrustning via näten, det handlar om att i realtid föra över mätvärden på ett för patienten säkert sätt samtidigt som det skall vara effektivt för sjukvården. Blodsockermätaren kopplar upp sig direkt mot patientens journal system samt till patientens läkare och lagrar resultat där, det innebär att man kan få en noggrann och överblickbar kontroll över blodsockernivån och på det sättet optimera behandlingen. Till lösningen kan föräldrar till barn och anhöriga till äldre via en app se exempelvis sina barns blodsockerhalt i realtid, man kan snabbt reagera om något verkar vara fel. Patienten och vården har mycket att vinna på den här typen av utveckling.

B3IT lanserar en ny smart parkeringslösning för städer

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

B3IT, Tele2 och Streetline lanserar en tjänst, dynamIQ parking™, som skall möjliggöra för bilförare att lättare hitta en ledig parkering. Man har gjort uppskattningar på att uppemot 30 % av all biltrafik i städer beror på bilar som letar efter en parkering, om man på ett smart sätt kan leda bilföraren till en ledig parkering kan man avsevärt minska biltrafiken och därmed spara miljö och tid. Parkeringstjänsten är ännu i sin linda och kommer att behöva testas och utvärderas i olika pilotfaser för att över tid utvecklas till en tjänst som passar oss som lever och verkar i en stad, den kommer sannolikt även att behöva integreras i det vi kallar Smarta städer, först då kommer vi att få se den fulla effekten av detta. B3IT tror att vi i Sverige kan bli ett föregångsland inom detta område smarta städer och då även smart parkering och söker ännu fler partners för att få ut detta.