Teliasonera köper M2M teknik från Ericson

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telia Sonera blir den andra Svenska operatören efter Telenor som köper M2M teknik från Ericsson. Plattformen utvecklades från början av Telenor men Ericsson köpte plattformen i maj 2011.

Från Teliasoneras sida handlar investeringen om att bygga ut tjänster för kommunikation mellan apparater på internet, alltså maskin-till-maskin-kommunikation, m2m, även kallat Internet of things.

Investeringen sker via bolaget Teliasonera Global M2M Services, som därmed ska kunna erbjuda tjänsterna till sina kunder på ett antal geografiska marknader.

Affären innebär att Teliasonera satsar på plattformen Ericsson Device Connection Platform, för att erbjuda tjänster inom framför allt Norden och Baltikum.

– Den nya plattformen stärker våra m2m-erbjudanden i de nordiska och baltiska marknaderna och innefattar även ett stort ekosystem av partner, mobila nätverk och resurser för support för att erbjuda kundservice, säger Hans Dahlberg, som är chef för TeliaSonera Global M2M Services.

Teliasonera uppskattar att det finns mer än en miljard anslutna prylar till internet på dessa marknader år 2020, varav 100 miljoner kommer att vara uppkopplade via mobila nätverk.

Säkerhet inom M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Det globala värdet av säkerhetstjänster för M2M på applikationer, hårdvara och kommunikationen som bär tjänsterna värderas 2017 vara värt över 5 miljarder kronor.

Den ökande förekomsten av vanliga M2M lösningar inom kritisk informationsinfrastruktur som tjänster inom ex mätvärdes insamling, sjukvård, och finanssektorn kommer att skapa huvudvärk för tjänsteleverantörer och kritiska infrastrukturoperatörer. Man ser fördelarna med trådlösa anslutningar men man riskerar försent att inse att det finns gott om potentiella säkerhetshot. Detta problem kommer att bli en viktig fråga under de kommande åren på grund av det ständigt växande antalet it-attacker riktade mot ex bank-och energibolag som HSBC, Saudi Aramco, RasGas och Telvent

Säkerhet måste beaktas inte bara på applikationsnivå, utan också på nätnivå, eftersom det ofta bara är en enda svag ingång som skall haverera för att hela infrastrukturen skall äventyras.

M2M nätverk är sårbara för samma hot som påverkar alla telekommunikationsnät: överbelastningsattacker, hackare som är ute efter att förstöra, olaglig avlyssning och dold övervakning. Mest oroande är sk cyberkrigföring som syftar till att skapa fel eller stänga av kritisk infrastruktur, ex el, vatten eller finansströmmar. Dessa attacker kan organiseras och genomföras av traditionella hackare men också av terrorister och olika regimer, detta kan få förödande konsekvenser för hela samhället. Eftersom M2M fortsätter att spela en allt större roll inom kritisk infrastruktur kommer nätsäkerhet blir oerhört viktigt framöver.

De M2M leverantörer som förstår detta och därmed tar det på allvar kommer att bli de stora vinnarna i det långa loppet, detta eftersom efterfrågan på säkerhet kommer att öka dramatiskt i takt med att fler och fler viktiga samhällsfunktioner styrs och övervakas via traditionell M2M teknik.

Telenor och Tele2 slår ihop sina GSM (2G) nät

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Tele2 och Telenor skapar gemensamma 2G och 4G nätTidigare i år skrev vi på m2mguiden.se en artikel om att bla AT & T i USA skall stänga ner sitt GSM nät. I Sverige verkar trenden vara den motsatta, här satsas det enorma pengar på att bygga ut och förstärka GSM näten. För oss som sysslar med M2M är detta bra nyheter, i vart fall om man har sin verksamhet koncentrerad till Sverige.

Många tror att just M2M kommer att vara en stor drivkraft till att behålla GSM näten även om det just nu inte är huvudorsaken till att ex Telenor och Tele2 slår ihop sina nät, det är drivet utifrån att man vill ha samtal i det nätet och driva över datatrafik till 3G och 4G näten. Även om AT & T stänger sitt GSM nät, sista ordet är nog inte sagt, kommer GSM näten att spela en stor och viktig roll under en lång tid framöver för den fortsatta expansionen av M2M. Det finns fördelar med att anpassa sin utrustning till fler nät än GSM, inte minst täckning och den ökade bandbredden som kan fås i dessa nät, detta bör alltid övervägas när man tar fram en ny tjänst.

Telenor och Tele2 har nu slagit ihop sina GSM nät på Västkusten, Skåne samt Gotland, Mälardalen slås ihop i slutet på oktober och resterande del av Sverige skall enligt planerna slås ihop under Q1 2013. Med denna sammanslagning har dessa operatörer ökat antalet basstationer med 30-40 % vilket förenklat utryckt betyder att täckningen fått motsvarande förbättring. Telia kommer nog att bli utmanade som den operatör som har bäst taltäckning.

Orange & Openmatics i samarbete

Skrivet av Mathias Postad i Nyheter

Orange och Openmatics som ägs av det Tyska bolaget ZF har ingått ett samarbete som syftar till att ge hela transportsektorn tillgång till telematik och m2m tjänster från en centraliserad plattform.

Med hjälp av en enhet som Openmatics tagit fram ansluts fordonen enkelt till Openmatics plattform, den data som kommer ut från systemet visualiseras för kunderna i en webbportal.

Orange står för kommunikationen mellan fordonen och Openmatics plattform, detta oavsett var fordonet används.

Den typ av information som kan vara aktuell att samla in och övervaka i sin webbportal kan vara fordonets aktuella position, fordonens historiska position, status på en buss eller lastbil ex om allt fungerar normalt eller inte, om fordonet är i linjetrafik eller inte etc. Man skall även kunna skicka informationen till fordonet från en övervakningscentral hos kunden, det kan tex vara utskick av nya körorders. Plattformen skall även vara öppen vilket enligt Orange och Openmatics förhoppningsvis skall ge tjänsten en mängd nya appar som utvecklare världen över väljer att lägga in i Openmatics webbutik. Detta skall ge olika typer av åkare en lätt väg in i telematik världen och därmed öka deras effektivitet. Anledningen till att Openmatics valde Orange som strategisk partner är deras starka fokus på M2M och Telematik i kombination med ett världsomspännande nätverk.

Tele2 M2M Awards

Skrivet av Mathias Postad i Nyheter

Tele2 arrangerar för andra året en innovationstävling inom M2M som vänder sig till landets studenter. Temat för årets tävling är M2M tillämpningar inom området samhällsnytta. Vinnaren får 70000 sek, andra och tredjeplats belönas med en Iphone5.

Juryn består av Tele2, Tieto, Cinterion och Sveriges kommuner och Landsting.

Några inspirerande exempel på lösningar kan vara uppkopplade soptunnor, när tunnan behöver tömmas larmar tunnan själv återvinningsföretaget som åker ut och tömmer tunnan. Med hjälp av detta har koldioxidutsläppen från sopbilar i den aktuella testkommunen minskat med 20 procent.

En positiv bieffekt är att soptunnorna enbart kan öppnas av den som äger eller hyr soptunnan, detta tack vara ett chip som låser upp tunnan när ägaren närmar sig tunnan med sitt personliga chip.

Ett annat exempel kan vara portabla EKG mätare, patienter kan övervakas i sina hem och slipper då ligga inlagda på sjukhus då man gör långtidsövervakningar på patienter, ett pilotprojekt pågår just nu i Blekinge.

I Västerås testar man nu ett helt nytt koncept med smarta gator, sensorer nedfrästa i gatorna känner av om en bil passerar och reglerar då framförvarande trafikljus, allt för att skapa så jämna trafikflöden som möjligt. Har man ett jämnt trafikflöde vinner inte enbart trafiken på det även vinsten för miljön är betydande.

Ett annat positivt exempel på sammhällsnytta är appen som Volvo utvecklat där man på distans kan starta sin motorvärmare för att i lagom tid innan man skall ge sig iväg kan få sätta sig i en uppvärmd bil, även detta bidrar mycket positivt till miljön.

Volvo on call – appen

Skrivet av Mathias Postad i Apps, Nyheter

Volvos satstning på ”appar” har haft stort genomslag i branschen. Volvo har nått stora försäljningsframgångar och användarna är supernöjda. Många jag träffat sprider gärna budskapet vidare, och gör mycket reklam för både appen & Volvo genom att visa hur enkelt det är att sätta på kupevärmaren, se aktuell bensin-nivå eller liknande för vänner.

Funktioner i appen:

  • Hitta bilen, du kan på ett enkelt sätt se bilen på en kartbild. Perfekt när du glömt var du parkerade efter fotbollsmatchen/hockeymatchen, eller efter shoppingrundan?
  • Lås/lås upp samt kolla status. Perfekt om du är osäker på om bilen verkligen var låst?
  • Kolla hur mycket bensin du har kvar, eller kolla historik på rutterna du kört, bra för de som ska rapportera mil i jobbet eller liknande.
  • Starta kupévärmaren på distans! Kanske den mest använda funktionen. Starta, programmera kupévärmaren när du går på planet, en stund innan du lämnar jobbet, eller kanske när du vaknar på morgonen?

Fler funktioner lär tillkomma framöver, och en sak kan vi nog vara säkra på, många bil-tillverkare kommer att följa efter…

 Läs mer på Volvo Cars hemsida

China Unicom och Telefónica presenterar ett unikt samarbete inom M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telefonica China UnicomEmbedded Sim innebär att man vid tillverkningen förser sin produkt med ett Sim kort men det är inte aktiverat i ett mobilnät, detta innebär att man som kund inte betalar någon månadsavgift till sin mobiloperatör förrän vid det tillfälle man vill aktivera sin tjänst.

I detta samarbete är China Unicom, Telefónica i Spanien, Storbritannien och Tyskland samt Telstra som ingår. Embedded Sim innebär att Sim kortet får sin tillhörighet i det nät det aktiveras, man kan som tillverkare förse alla sina produkter med en och samma embedded sim lösning utan att ta hänsyn till var produkten kommer att säljas. Lösningen innebär även att man i efterhand kan byta operatör utan att fysiskt behöva byta Sim kort, detta är något som starkt efterfrågas av branschen. Detta arbete följer de standarder som GSMA hitintills tagit fram inom området och det bedrivs i nära samarbete med Giesecke&Devrient (G&D) som är en av världens största tillverkare av Sim kort med tillhörande tjänster. Samarbetet som nu inletts kommer säkert att skapa värdefull input till den fortsatta standardiseringen och det kommer sannolikt påskynda utvecklingen mot Sim kort som är integrerade från början i en produkt, sk embedded Sim eller White Sim som är ett annat begrepp som nämns i dessa sammanhang.

Kommer 2G (GSM) att stängas ner?

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

GSMAT&T kommunicerade i början på augusti ut att det senaste den 1 januari 2017 skall stänga ner sitt 2G nät, dvs om mindre än 5 år.

Med en kundbas på över 13 miljoner M2M abonnemang där säkert över 90 % använder 2G och som en av de snabbast växande M2M operatörerna i världen skakade det beskedet förmodligen om deras kunder rejält. Förmodligen har trycket på deras kundservice varit ansträngt sedan denna nyhet släpptes.  AT&T är inte ensamma om att prata om att stänga ner sitt 2G nät, däremot är de nog de första i västvärlden som tar ett beslut om att stänga sitt 2G nät. I Finland pågår en debatt om att stänga ner 2G nätet och liknade diskussioner hörs med jämna mellanrum från flera olika länder och operatörer.  I Sverige diskuterades detta för några års sedan men här har man istället valt att satsa vidare på 2G och flera operatörer bygger just nu helt nya 2G nät, vi kommer sannolikt ha 2G nät i drift en bra bit in på 2020 talet, kanske bra mycket längre. Den stora vinsten med 2G nät för operatörerna är att det är förhållandevis enkelt att bygga stor yttäckning, något som av bla legala själ är viktigt i Sverige. Nackdelen med 2G är bla att det inte kommer upp i samma hastigheter som i 3G och 4G näten.   För de som är verksamma i Sverige och inte har utrustning i andra länder finns idag ingen anledning till oro, har man däremot verksamhet i andra länder och då bla i USA finns det all anledning till att fundera över om man inte skall gå över till utrustning som har stöd för 2G, 3G och 4G. En M2M enhet förväntas säkert i de flesta fall leva kvar i fler än 5 år och någonstans där börjar vi nog se mer av släckta 2G nät runt omkring i världen.  Om man har terminaler som har stöd för flera olika nät (2G, 3G och/eller 4G) får man möjlighet till helt andra hastigheter men man vinner även fördelar som betydligt bättre täckning samt har man väsentligt mycket bättre redundans.  Den uppenbara nackdelen är såklart att priset på dessa terminaler är dyrare, de kommer att vara dyrare ett tag framöver men vi kommer att få se en prissänkning av dessa ganska snart.

Varför stänger operatörerna ner 2G? Det självklara svaret är att det kostar stora pengar att drifta och utveckla ett mobilnät, det andra svaret är att vissa operatörer behöver detta frekvensutrymme till snabbare nät, dvs 3G och 4G nät. Att operatörer gör olika beror på en mängd olika själ, det kan vara olika nätstrategier och olika prioriteringar där vissa operatörer enbart fokuserar på hastighet och inte täckning medans andra av kanske regulatoriska själ måste erbjuda även god taltäckning. I Sverige har vi exempelvis stora krav på operatörerna att de även skall erbjuda god yttäckning för att få tillstånd, då är ofta 2G ett bra val.

Hur detta kommer att påverka M2M marknaden återstår att se, förmodligen blir det inget större hack i kurvan.  De flesta större aktörer på marknaden har räknat med att detta kommer att ske på vissa marknader, kanske kom det lite tidigare än väntat hos en av de största operatörerna. 

Det skall bli mycket intressant att följa hur AT&T tänker hantera detta utifrån vilket ansvar de tänker ta mot sina kunder, tänker de subventionera terminaler eller lägger de över hela ansvaret på sina kunder? Som M2M kund är det inte alltid så enkelt att fysikst byta Sim kort, det är ofta förknippat med en extra kostnad om man inte gör det vid en inplanerad service eller dylikt. Frågan kring att erbjuda Sim kort (embedded sim, White Sim etc) där man kan byta operatör ”over the air” (OTA) kommer att aktualiseras än mer nu när AT&T kommer med besked att de skall stänga sitt 2G nät. Hade det redan funnits skulle det vara enkelt för kunder att byta operatör, nu går det inte utan att fysiskt byta SIM kort.

 

Universell M2M Plattform

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

InfacontrolDet Svenska företaget Infracontrol har sedan länge arbetat med M2M och därmed förstått att förenkling och standardisering av M2M tjänster är viktigt för att nå alla tänkbara kunder. 

Idag finns det en enorm mängd utrustning ute i samhället som skulle kunna anslutas med M2M teknik men det bir ofta för dyrt och komplicerat att ta fram hela tjänsten själv. Det är oftast stora bolag som Volvo, Securitas, Fortum och Eon som har kraft att mer eller mindre på egen hand ta fram en egen m2m lösning, många mindre företag och kommuner har inte den stora mängd utrustning som gör det försvarbart att investera i en M2M lösning. Detta har Infracontrol sedan länge en lösning på, Infracontrol Online, denna lösning möjliggör att man enkelt kan ansluta i princip all tänkbar utrustning för att på det sättet kunna övervaka sin utrustning.  Det kan ex handla om pumpar i fabriker eller pumpstationer till att övervaka avancerade trafikstyrningssystem, om något håller på att gå sönder eller om det redan har gått sönder skickas ett larm via Infracontrol Online ut till den eller de som skall vara mottagare, det skickas även om man vill det direkt in till fabrikens eller kommunens driftövervaknings central. Infracontrol Online har idag över 100 000 driftslarm kopplade till sig, ca 4000 händelser eller larm hanteras varje dag i systemet. Att som kund använda sig av en leverantör som tillhandahåller själva intelligensen innebär att man slipper att utveckla, drifta och förvalta ett eget system, att det sedan är mycket enkelt att komma igång är en positiv bieffekt.

Det finns ett flertal leverantörer på den Svenska och globala marknaden som tillhandahåller denna typ av standardiserade M2M lösningar.

 

Globalt partnerskap kring M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Jasper WirelessSju stora operatörer bildar en global allians som syftar till att förenkla m2m affären för sina kunder. Gränssnittet som de sju operatörerna använder för sitt gemensamma erbjudande kommer från Jasper Wireless.

Jasper Wirelss marknadschef säger att just standardiseringen av m2m lösningar är ytterst viktig för att marknaden skall komma upp i de stora volymer som branschen pratar om.  Gränssnittet skall fungera i alla länder där operatörerna finns representerade och skall med hjälp av egna Sim kort och ett gemensamt gränssnitt ge kunderna en enklare hantering av sina produkter och tjänster, detta oavsett var de används inom alliansens nätverk.  Det kommer att finnas möjlighet för fler operatörer att ansluta sig till alliansen. De sju operatörer som är först ut är Telefonica Digital, KPN, NTT Docomo, Rogers, SingTel, Telstra och Vimpelcom.