Internet of things, vad händer?

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Läs om Telenor Connexions tankar om vad som händer inom Internet of things.

Och vi tar det en gång till – snart slår sakernas internet igenom. Kanske nästa år.

person2
Fredrik Östbye, ansvarig för affärsutveckling på Telenors IoT-bolag Connexion

Har du svårt att bli entusiastisk när det talas om internet of things? Känns det som ett överhajpat begrepp som ännu inte fyllts med innehåll? Men snart blir det ändring på det, lovar Fredrik Östbye på Telenor Connexion – redan nästa år kommer det exempel på skarp användning.

Jodå, internet of things står på agendan. Det talas om det i ledningsgrupperna. Längst fram ligger transportbranschen och på årets upplaga av mässan Logistics på Kistamässan tillägnades sakernas internet en egen dag.

Under förmiddagen visas powerpointslides på olika lager som ska samverka, ord som connectivity, cloud, analytics och sensors slungas runt. Boxar har pilar till andra boxar.

Men det är så helt opåtagligt och grynigt alltihop. Visionerna är fantastiska men liksom suddiga.

Samtidigt börjar det kanske faktiskt hända något. Konsulterna hävdar att det börjat röra på sig – att det görs affärer.

Fredrik Östbye, ansvarig för affärsutveckling på Telenors IoT-bolag Connexion håller med om att det fortfarande är väldigt mycket visioner – sådant som ska möjliggöra potentiella vinster.

– Ännu finns det väldigt få exempel på internet of things på allvar, säger han.

Läs också: Ericsson, Intel och IBM bakom ny satsning för säker uppkoppling av prylar

M2m, uppkopplade maskiner, finns i många företag och används internt men det är först när de kopplas samman som vi kan tala om ett sakernas internet enligt Fredrik Östbye.

– Och sådana vertikala, sammanbindande, lösningar finns det inte mycket av. Inte hela kedjan.

Men redan i början av nästa år kan vi räkna med att det händer något som Telenor är inblandat i låter han ana.

– Ja, mycket kommer att hända under nästa år och Mobile World Congress är ju en tillställning där saker kommuniceras.

Varför går det så lång tid mellan snack och verkstad? Var ligger hindren?

 

– Det som bromsar är företagens egen förmåga att ta till sig det nya. Deras förmåga att klara övergången från hur de gör affärer i dag till hur de gör affärer imorgon.

Att frågan diskuteras i ledningsgrupperna är han övertygad om.

– Men det finns en oro att göra fel. Kommer vi att halka efter eller försvinna om vi inte hoppar på tåget? Eller riskerar vi att äventyra vår befintliga affär?

Precis som transportsektorn var tidigt ute med att få en effektiv logistikkedja och standardiserade komponenter där minsta skruv är definierad så ligger den också först i iot-racet. I dag är i princip alla bilar som tillverkas uppkopplade och även bilar tillverkade för så långt tillbaka som 1996 kan kopplas upp med en dongellösning.

Men resten av kedjan då? Åkerier och speditionsfirmor – är de med på tåget?

– När det gäller så kallade fleet managementsystem som har koll på alla fordon har det funnits ganska länge och det har nått ut hela vägen ända ut till förarna. Där säljer exempelvis Scania tjänster till åkerierna som går ut på att tekniken skapar besparingar genom att de arbetar mer effektivt.

Egentligen är det inte så långt till nästa steg enligt Fredrik Östbye.

– Det är först när de systemen börjar prata med andra system som det skapas större värden. Då kan bilarna leverera data till system som kan användas för att optimera logistikflöden så att exempelvis inte en lastbil kör tom från a till b.

Läs också: Så använder hackare dina uppkopplade prylar i ddos-attacker

Och andra branscher står och stampar enligt Fredrik Östbye.

– Tillverkningsindustrin är frustrerade över att de inte ligger lika långt fram men där finns också ett stort fokus på internet of things nu, säger han.

Frågan är alltså när ledningsgrupperna i företagen vågar kasta sig in för att någon av de dimmiga visionerna ska få färg och form. Om man får tro Fredrik Östbye kommer några att våga redan nästa år.

10 saker som måste till för att en lyckad IoT och M2M satsning skall gå vägen

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

imagesMWMOOKVUEnligt Jeff Kaplan verkställande direktör på  THINKstrategies finns det 10 saker IT-enheterna ute på företagen måste hjälpa sina affärers och marknadsenheter med för att IoT och M2M skall bli verklighet. De måste hjälpa till att flytta produktutvecklingen från att bygga fristående produkter till att leverera löpande prenumerationstjänster. IT-enheterna måste hjälpa till och ofta leda arbetet med att ta till sig molnet/The Cloud och förstå dess möjligheter och ibland även hot, man måste få kontroll över säkerhetsfrågorna, förstå leverantörskedjan, vara delaktigt i olika standardiseringsforum och driva vissa frågor framåt, vara betydligt mer aktiv och involverad i företagens produktutveckling, lära sig att förstå och analysera all data som samlas in, ha tydliga och strikta policys kring integritet, hjälpa affärerna på företagen att gå mot en prenumerations mentalitet, testa sina lösningar innan de tas ut till en bred massa, detta kräver oftast helt ny kompetens då det handlar om kommunikation, sist men inte minst bör medarbetare med IT kompetens i större utsträckning vara delaktiga i företagens strategi arbete.  De företag som aktivt jobbar med dessa frågor och då även förstår innehållet i dem har ett stort försprång jämfört med sina konkurrenter.

Electrolux anser att en lyckad IoT satsning är avgörande för bolagets framtid

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

untitledElectrolux globala Teknikdirektör Jan Brockman säger att IoT/Sakernas Internet är helt avgörande för företagets framtid men han säger också att det finns en mycket stor utmaning för hela branschen. Problematiken kring att samsas kring mer standardiserade protokoll måste bli bättre, detta problem adresserar Jan Brockman till de stora IT-leverantörerna.  Man måste standardisera detta så att prylar i hemmet kan kommunicera fritt med varandra. De stora It-bolagen borde samarbeta kring detta, det vinner inte minst de själva på och innan det är ett faktum kommer vi inte se den stora uppgången för M2M och IoT som man pratat så länge om.  Electrolux har uppemot 45 olika varumärken tillverkade i lika många olika fabriker, deras högsta prio är att deras produkter skall prata med varandra. Det är därför de är med i den vad de anser största standarden för IoT, Linux Foundations protokoll All Seen. Brockman och hela Electrolux arbetar nu intensivt för att övriga tillverkare skall ansluta sig till denna allians för att på det sättet försöka tvinga fram en standard som alla förr eller senare skall följa.  Electrolux ser i framtiden att de sammarbetar med ex kameratillverkare, man kan placera en kamera i ugnen som övervakar matlagningen, för att detta skall kunna ske måste kameran och ugnen prata och förstå varandras protokoll.

Fätcom ett framtidsföretag enligt CIO Review

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

untitledCIO Review är en branschtidning som skriver om innovativa lösningar som kan komma att förändra marknader och företagsarbetssätt, tidningen vänder sig till företagsledare världen över.  Fält Communications finns med på listan som det enda Svenska företaget, det är deras öppna plattform för M2M som lyfts fram som ett bra exempel på hur man kan strömlinjeforma processer och minska kostnader med hjälp av M2M/IoT. FältComs VD Mikael Långström säger att de är mycket stolta över att bli nämnda som ett toppföretag inom IoT.  FältCom  har sedan en tid tillbaks påbörjat en mer aggressiv etablering utanför Sveriges gränser.

Safetel och Telia Sonera i stor M2M affär

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

safetelSafetels förhopning är att man skall få en stabilare och mer driftsäker lösning med Telias M2M plattform.  Safetel erbjuder sina kunder en övervakad larmöverföring via mobilnäten, det är främst larm i form av brand och inbrott som övervakas. Att ett larm övervakas innebär i korthet att larm och övervakningscentraler som tex SOS Alarm får larm om ett larm inte fungerar, man pingar med jämna mellanrum larmet och om man inte får svar tillbaks betyder det att larmet inte fungerar och man kan då ta till de åtgärder som krävs för att laga larmet, ex skicka ut väktare som övervakar platsen till larmet fungerar eller utrymma en lokal mm.  Safetel och Multicom Security fusionerade sina verksamheter under 2014, bägge dessa företag är verksamma inom samma område.

Wireless Maingate köps upp av Sierra Wireless

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Sierra Wimagesireless köper större delen av det Svenska företaget Wireless Maingate för 700 MSEK.  Det är Maingates kompetens och tjänsteutbud inom M2M kommunikation inom främst området enhet till molnet som gjort att Sierra köpt Maingate.  Vissa delar som Maingate idag jobbar med inom energisektorn kommer inte att köpas av Sirerra utan kommer att bli kvar i ett eget bolag, Maingate Enterprise Solution.  Sierra säger sig inte ha några planer på att flytta verksamhet från Karlskrona där Maingate idag har sitt huvudkontor, det finns en bred och stor kunskap inom M2M i Sydöstra Sverige som man fortsatt vill använda sig av.

Verkstadsbolagen får upp ögonen för M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

M2M förändrar verkstadsbolagens produktutveckling, det är först nu som dessa bolag verkligen kan förstå hur, när och vad deras kunder använder deras produkter. Tidigare var konstruktörerna relativt blinda inför hur deras produkter används men med hjälp av M2M och IoT kan produktutvecklingen få mängder av information kring hur produkterna används, vad som inte används mm. Detta är en viktig drivkraft för den traditionella verkstadsindustrin, andra områden är att man på tex på en robot, en snöslunga mm kan få in information om hur produkten mår och om den behöver service. M2M skapar även möjlighter till helt nya affärsmodeller, man kan hyra ut produkter och ta betalt för verklig användningstid, man har alltid koll på var produkten är mm.

Induo Home lanserar två intressanta produkter

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Induo lanserar två intressanta styrenheter, en produkt som kan styra elvärme och en produkt som kan styra portar, bommar och grindar. Bägge produkterna kan styras via sms och via en app. Värmestyrningspaketet är tänkt att användas för att styra element i bostäder och andra byggnader. FjärrstyrningESIM120 Home Edition är en GSM enhet som kan tillåta upp till 500 unika användare, den skulle kunna användas vid båtklubbar för att kunna ge varje medlem möjlighet att komma in till klubben eller bryggan utan att nycklar behövs. Man kan även tidstyra enheten så att den alltid är öppen vid vissa tider, det finns även larmfunktion som ex kan använads om porten står öppen för länge, ett larm kan aktiveras om klämskyddet löser ut mm.

Telenor Connexion går med i The M2M Word Alliance

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telenor Connexion ansluter sig till The M2M Word Alliance, alliansen är en sammanslutning av ett flertal stora operatörer som är verksamma på den internationella marknaden. Syftet med alliansen är att man skall sammverka inom stora tekniska frågor för att förenkla och även i viss mån standardisera m2m. Alliansens Globala Sim lösning är en lösning som de tagit fram som skall göra detenklare att rulla ut abonnemang på många olika marknader. Per Simonsen, CEO på Telenor Connexion framhåller vikten av att sammarbeta när det gäller stora övergripande frågor, allt för att förenkla för operatörer och kunder.

Tele2 och Telit gör gemensam sak

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Tele2 och den brittiska modultillverkaren Telit ingår strategiskt partnerskap. Partnerskapet innebär att Telits kunder har möjlighet att välja Simkort från Tele2 till sina moduler. Tele2s strategi och kommunikationschef, Lars Torstensson, säger att det är volym man är ute efter då varje m2m abonnemang inte ger så mycket pengar. Tele2 har idag inte gått ut med några omsättningsmål för sin M2M verksamhet men man säger att de skall bli betydande och i miljardklass. Med detta samarbet har Tele2 och Telit sedan i somras fått 50 gemensamma kunder, de har även runt 150 pilotkunder igång. Paketeringen skall göra det möjligt för alla små och medelstora företag att kliva in i en m2m lösning, i Sverige finns det ca 900 000 tusen företag varav 850 000 är små och medelstora företag. Kanske är det just detta segment Tele2 skall göra sin stora satsning inom?