Maingate i storaffär

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Maingate, ett av Sveriges och Europas ledande M2M bolag har tillkännagett sin första affär i Stor-Britannien. Det är det avtal med Scottish and Southern Energy Power Distribution (SSEPD) där Maingate skall förse 8000 av deras kunder med en m2m lösning som syftar till att hushållen skall bli mer energieffektiva. Maingate skall förse de kunder som saknar bredband till hushållet en lösning för kommunikation och insamling av data. Det var Maingates förmåga att jacka in sig emot en mängd olika tekniker och kommunikationssätt som gjorde att man valde dem till leverantör av en den mobila m2m kommunikationen. Affären är värd nästan 27 miljoner SEK, är en del av Ofgems Low Carbon Network (LCN) fond. Målet är att utvärdera huruvida energisnål teknologi, ökad förbrukningsmedvetenhet och incitament för långsiktig beteendeförändring kan vara alternativ till kapitalintensiva energinätsförstärkningar. Maingate utförde nyligen ett projekt tillsammans med den tyska Energijätten E.ON som visade att ökat konsumentengagemang ledde till hela 15% lägre energikonsumtion

Internet of things mot en explosion 2015

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Analysföretaget IDC spår att IOT, M2M, Telematik, dvs Internet of Things kommer att explodera under 2015. Trots en nästan 30% årlig tillväxt har IOT gått trögare än vad experterna väntat sig, 2015 tror man att explosionen kommer. Man tror att alla nu kommer att påverkas av revolutionen Internet of things och att den kommer att gå in i branscher som varit förskonade ifrån den digitala förändringen. Några exempel på var man tror det kommer att hända är inom betalnätverk i finanssektorn, m2m –teknik i trafiksektorn och geobaserade tjänster inom detaljhandeln.

TeliaSoneras lönsamhet inom m2m på samma nivåer som övriga områden

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

TeliaSoneras lönsamhet för M2M ligger ungefär på samma nivå som för bolagets övriga tjänster, ca 35 %. Detta säger Hans Dahlberg som är global chef för TeliaSoneras m2m tjänster. Omsättningsmässigt förväntas man öka från dagens 300 miljoner för att 2018 spräcka 1 miljard i omsättning. Målet för TeliaSonera är att växa minst lika mycket som marknaden för M2M i stort växer, för den Svenska delen innebär det en tillväxt på ca 30 % per år. Strategin för att lyckas med detta är dels en geografisk expansion till främst Norge och Danmark för att senare växla upp mer globalt. Man skall även under 2015 lansera branschspecifika lösningar mot utvalda segment inom industrin och hälsosektorn, man tittar även mycket på konsumentelektronik och wearables som enligt Telia kommer att stå för en mycket stor tillväxt de kommande åren.

Smart snöröjning i Amerikanska städer

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

De Amerikanska städerna Boston, Buffalo och Minneapolis inför M2M teknik för att förbättra snöröjningen och informationen till medborgarna. Man har i dessa städer försett plogbilar och andra snöröjningsfordon med M2M teknik som skickar information om var de röjt till en publik tjänst som hela tiden uppdateras med info om var man röjt snö, den visar också information om när man planerar att röja en viss väg eller område. Medborgarna kan också via tjänsten skicka in information till tjänsten och tala om att det behöver röjas eller att det exempelvis är helt stopp i trafiken i ett visst område. Det här är ett bra steg på att visa hur man kan koppla upp en stad och ge invånarna information om väder och trafikläget, en tjänst som alla vinner på och som effektiviserar både snöröjningen och medborgarnas vardag.

Yepson i partnerskap med TeliaSonera

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Det Finska företaget Yepzon ingår partnerskap med TeliaSonera som oavsett var i världen de finns skall koppla upp alla Yepsons produkter. Yepson tillverkar så kallade wearables för framförallt barn, exempelvis har de lösningar som håller koll på var barnen är. Wearables är ett område inom Internet of things och M2M som förväntas växa mycket kraftigt de kommande åren, exemplevis finns det idag ett flertal olika produkter och tjänster som hjälper till att övervaka, sömn, puls, temperatur, hjärtfrekvens mm.

TeliaSonera vill förenkla utvecklingen av M2M lösningar

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Teliasonera lanserar M2M-in-a-box under första kvartalet 2015. Tjänsten innebär att man paketerat, hårdvara, webbgränssnitt för administration och abonnemang för kommunikation i ett paket. Lösningen vänder sig till företag som vill utveckla och testa olika m2m lösningar utan att de initialt behöver lägga tid på utveckling. Teliasoneras mål är att få företag och organisationer att börja upptäcka möjligheterna med m2m-kommunikation – sakernas internet.

Tele 2 knyter upp allt fler partners till sin m2m affär

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Tele2 och L&T Technology Services ingår ett strategiskt M2M/IoT partnerskap med fokus på transportindustrin. Samarbetet kommer att fokusera på industriella lösningar inom bil, flyg, sjöfart och specialutvecklade fordon. Exempel på lösningar kan vara att hjälpa passagerare att hålla koll på avgångs och ankomsttider samt förseningar, man kan utveckla lösningar som håller koll på motorerna i fordonen vilket innebär bättre underhåll och service. Rami Avidan, ansvarig för Tele 2s globala m2m satsning ser med tillförsikt framemot samarbetet och ser många intressanta tillämpningar framöver.

Maingate utmanar övriga operatörer

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Maingate lanserar ny lösning som möjliggör att man kan byta operatör utan att fysiskt behöva byta ut SIM kortet. Alla mobilbaserade m2m lösningar kräver en mobiloperatör som tillhandahåller uppkopplingen och den trafik som genereras. Att byta ett SIM kort som redan finns i utrustningen är ofta dyrt och tidskrävande, då många tillämpningar förväntas leva i många år kan det vara mycket fördelaktigt att kunna byta operatör utan att behöva byta sitt SIM kort. Enligt Staffan Eriksson som är ansvarig för prouktutveckling på Wirelss Maingate är det nu dags att ge makten till de företag som använder sig av m2m, all teknik finns nu på plats.

Audi kör en föralösbil i 220 km/h

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Hastighetsrekord i en förarlös bil är sannolikt slaget, det var ett radiomodem som styrde en Audi RS7 på 570 hästkrafter. Audin styrdes med hjälp av avancerad teknik runt en bana i 220 km/h, radiomodement från SATEL är en viktig del i bilens styrsystem. För att kunna styra så exakt som det krävs här behövs GPS med korrektionsvärde, sk RTK. Man sätter ut en station längs med banan som är placerad på en exakt utmätt postion, från denna station skickas en korrektionssignal över radiolänk till bilen som därför kan styra exakt. Förarlösa bilar kommer vi säkert se mer av i framtiden, i vart fall bilar som inte kräver förarens hundra procentiga uppmärksammhet hela tiden.

Telia Sonera arrangerar M2M Symposium den 18 november

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telia Sonera arrangerar M2M Symposium 2014. Temat på konferansen är att förstå hur man kan se och förverkliga potentialen med M2M, få inspiration från andra som lyckats samt att nätverka. Seminariet äger rum den 18 november 2014 i Münchenbryggeriet i Stockholm. Bland talare märks personer från Ericsson, Telia Sonera, IBM, Husqvarna och Oracle. För registrering och mer info se http://www.m2msymposium.com/