PostNord och TeliaSonera i samarbete

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

PostNord och Telia i stort samarbete inom m2m, de skall etablera ett innovationsforum med syftet att hitta nya m2m tillämpningar. Kungliga Tekniska Högskolan, Springworks och Vinnova är också med i satsningen som skall påbörjas under våren genom att utrusta ett tjugotal postbilar med M2M teknik. I ett första skede skall dessa bilar rapportera in hur väglaget ser ut, trafikflöde samt även rapportera hur bilarna körs utifrån bränsleförbrukningen mm. Genom att göra detta kommer Posten att få en bättre överblick över bilarnas rutter och då kan göra en bättre planering av olika rutter. Längre fram hoppas man att Postens bilar skall kunna kommunicera med godsets mottagare när det närmar sig leverans, mottagaren får ett sms när paketen är på väg ut. Telia kan också ha nytta av information från Postbilarna, de kan rapportera in hur täckningen ser ut vilket kan leda till bättre täckningskartor och i slutändan bättre täckning för Telias kunder.

Rejoin Telematics i affär med Karolinska institutet

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Karolinska sjukhuset och Rejoin i affär där temperaturen i frysskåp skall mätas och övervakas med M2M teknik. I detta fall är det sk zigbee -teknologi som skall användas för överföringen av data och inte ett mobilnät eller wlan. Zigbee tekniken är billig att införa, enheterna är oerhört energisnåla och den har stöd för sk mesh-nätverk. Ett Mesh nätverk innebär att en enhet alltid har kommunikation med minst två andra enheter i sitt nätverk, på så sätt byggs ett nät upp. Ett Mesh-nätverk är stabilt och har en bra redundans. Karolinska sjukhuset behöver övervaka sina frysar där forskningsprov förvaras, detta är ett krav för att Karolinska skall få sin kvalitetsackreditering säger Mattias Wide på Rejoin Telematics.

eHealth allt vanligare inom vården

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

M2M och Telematik -lösningar har och kommer att ha en stor inverkan på i stort sett alla industrier och branscher, men kanske ingen bransch kommer att vara mer påverkade av den än sjukvården. Redan finns många M2M- applikationer som används på sjukhus och andra vårdinrättningar, och i framtiden kommer det bli många fler . Remote Patient Monitoring, med detta kan läkare över hela världen följa en en patient som är ansluten via M2M teknik. Det amerikanske Läkemedelsverket, FDA, godkände förra året iRobot Corp. Med denna teknik kan läkare från flera olika sjukhus följa en patient och därmed optimera vården. Tekniken i sig är den lättaste utmaningen, det svåraste frågorna finns inom datasäkerhet och integritet. Genom att använda sensorer som kommunicerar kan läkare se så att patienter får rätt medicin och rätt mängd. Sensorerna säger till om patienten får fel dos samt om patienten påverkas negativt av medicinen. Sensorer kan även användas för att mäta om behandlingen ger effekt eller om man behöver öka, minska eller byta ut medicinen. Med hjälp av dessa sensorer ökar patientsäkerheten samtidigt som vårdpersonal kan ägna sig åt andra uppgifter än att övervaka själva medicineringen. Den nya pacemakern stimulerar hjärtat enbart då det behövs, den aktiveras när hjärtrytmen störs. Med dessa kan patienter med långsam hjärtfrekvens minska riskerna för permanenta hjärtskador. Om alla pacemaker patienter skulle använda dessa nya pacemakers skulle det hjälpa många tusen patienter världen över.

 

Attentec bjuder in till seminarium – Snart är allt och alla uppkopplade!

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Attentec som är ett specialiserat konsultföretag inom programvaruteknik bjuder in till seminarium inom Telematik och M2M – Snart är allt och alla uppkopplade. Seminariet går av stapeln den 10 april på Mjärdevi Science Park i Linköping. Anmälan och mer info kan man få av Anders på mail anders.weiland@attentec.se. Temat är uppkopplade enheter och talare är Christian Sahlén, Vice president på Actia Nordic AB samt Patrik B Larsson, Key account manager på Tele2 Sverige AB. Ämnen som kommer att beröras är fordonssäkerhet då och nu och speciellt fokus på uppkopplade bilar. Tele2 kommer att beröra är att förklara vad M2M är och vilken nytta kan det göra i samhället och i den privata industrin, vad bör man tänka på när man skall koppla upp sin produkt samt vad Tele2 kan hjälpa till med när man skall koppla upp sina produkter och tjänster.

Tele2:s M2M satsning når snart 1 miljard i omsättning

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Tele2 spår att deras M2M verksamhet inom en snar framtid når en omsättning på över 1 miljard kronor, detta säger Tele2s Chef för M2M Rami Avidian i en intervju med Reuters. De siktar på att nå en ebitda marginal på 40-45%. På längre sikt tror han även att deras M2M verksamhet kommer att bli en mångmiljard verksamhet. Man ligger idag inte långt från de mål man satte upp för deras verksamhet när man startade upp deras M2M satsning när det gäller lönsamheten.

CSL Dualcom väljer Tele2

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

CSL Dualcom väljer Tele2s M2M lösning för deras lösningar inom säkerhet, hälsa och övriga applikationer i Europa. CSL erbjuder sina kunder en säker plattform för överföring av larmsignaler till larmcentraler. Att CSL Dualcom valde Tele2 beror på deras förmåga att optimera processerna vid driftsättning samt deras anslutningstjänster. Avtalet löper över 3 år och kommer att innebära flera tiotusentals anslutna enheter till Tele2s plattform

Koenigsegg väljer Telenor

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telenor Connexion kopplar upp Koenigseggs bilar. Först ut är bilen One:1 som skall kopplas upp via Connexions molntjänt, funktioner som förare av sportbilen då via sin app kan titta på är g-kraft, topphastighet, varvtider mm. Koenigsegg är kända för att vara mycket noggranna när det gäller val av leverantörer och håller alltid kvalité som mycket viktigt, därför är detta en viktig order för Telenor Connexion och det är enligt Per Simonsen, CEO på Telenor Connexion, en kvalitetsstämpel på att Connexion håller måttet som en leverantör. Koenigsegg valde Telenor Connexion pga deras flexibilitet, framtidssäkra lösnings amt deras globala nätverk.

 

Norden pekas ut som världsledande inom M2M

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Norden leder M2M utvecklingen i Europa, antalet uppkopplade enheter har redan passerat antalet invånare i norden. Detta säger Telia Sonera och management konsultbolaget Arthur D Little som också säger att den Nordiska marknaden växer ungefär dubbelt så snabbt som den internationella m2m marknaden. Man estimerar att det 2017 finns 2.6 uppkopplade enheter per invånare i Norden. Martin Glaumann, Partner & Head of Telecommunications på Arthur D. Little säger att den Nordiska M2M marknaden kommer att växa ungefär med 30 % årligen de kommande åren, ungefär dubbelt så mycket som den internationella marknaden. Att Norden är framgångsrika inom M2M och Telematik beror på ett flertal saker, bla har vi en stabil politisk och legal miljö, vi har en bra infrastruktur, här finns många sk ”early adopters” som snabbt tar åt sig ny teknik samt finns här många företag som har förståelsen för hur M2M kan hjälpa dem att växa, sparar pengar samt knyta sina kunder närmare sig. Det största segmentet i Norden i dag är Connected Buildnings som värderas till 586 miljoner Euro, här finns larm, energistyrningssystem, detta segement väntas öka med 13 % årligen. Connected Vehicle är ett av de segment som kommer att växa starkast framöver, knappt 50 % per år väntas tillväxten vara, här finns bilar med sk. e-call system, försäkringsbolag med ”pay us you” drive lösningar, verkstäder som kopplar upp sina kunders bilar, taxibolag mm. Hela detta segment värderas till 1321 miljoner Euro 2017. Ett idag litet segment är Connected people men det väntas öka kraftigt de kommande åren, här finns bla lösningar inom sjukvården som innebär att man på distans kan övervaka patienters hälsa, ta långtidsprover mm, detta segment väntas öka med nästan 50 % årligen och värderas 2017 till 600 miljoner Euro på den Nordiska marknaden. Connected Consumer gadget är ett område inom uppkopplade enheter där det finns flest olika kommunikationstekniker, inte bara traditionell mobilteknik, här finns Blåtand, wlan och RFID som konkurrenter till mobilnäten. Här finns uppkopplade vitvaror, kameror, spelkonsoler, TV och musiksystem mm, här ser vi en tillväxt på drygt 40 % de kommande åren. Andra intressanta områden framver är olika betallösningar, uppkopplad infrastruktur, uppkopplade maskiner som ex pumpar och fläktar i industrin mm. Alla dessa områden väntas en kraftig ökning framöver. En slutsats man kan dra av rapporten är att vi bara ser början av M2M och Telematikrevolutionen, den är här för att stanna och de företag och myndigheter som tidigt hoppar på detta har mycket att vinna framöver, de kommer att skaffa sig ovärderlig konkurrenskraft och de kommer i många fall tjäna stora pengar på att effektivisera sina processer.

 

 

Vodafones m2m tillväxt växer

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Vodafone spår en explosionsartad utveckling av m2m och telematikaffärer. Erik Brennies, ansvarig för Vodafones m2m enhet säger att deras m2m abonnemang växt från 3 miljoner st till över 14 miljoner på bara några år. Numera är detta en betydande del av Vodafones intäkter och det kommer att bli allt viktigare framöver. Några viktiga segment som spås en ökning framöver är smarta mätare, fordonsindustrin som inte minst är viktig pga kommande krav på sk. e-call funktionalitet samt olika betallösningar. Smarta hem och bärbara saker kommer att bli stora tillväxtområden framöver, människor vill vara uppkopplade och kunna mäta och se vad de presterar på träningsrundan, skicka information till läkare utan att besöka ett sjukhus mm. Nyckeln till Vodafones framgång är att de alltid strävat efter att göra det enkelt för kunden och inte krångla till det, man har även ett antal viktiga partners som man jobbar tätt inpå.

 

 

Telenor Connexion köper tjänster även från Jasper Wireless

Skrivet av Carl Schwieler Postad i Nyheter

Telenor Connexion lanserar m2m tjänster från ytterligare en leverantör, Jasper Wireless. Med detta blir Connexion den första operatören i världen med lösningar från världens två ledande företag inom m2m tjänster, Jasper Wireless och Ericsson. Man väljer att även lansera en lösning från Jasper för att på det sättet kunna tillmötesgå kunder som redan använder sig av Jaspers m2m tjänst, då blir steget inte så stort att byta operatör. Har en kund idag en löning från Jasper eller Ericsson kan man hos Connexion välja att ligga kvar på sin befintliga lösning. Vinsten för Connexion ligger säkert även i att man kan benchmarka leverantörerna mot varandra för att på det sättet få en bättre kostnadsbild och bättre möjlighet till teknisk utveckling av tjänsterna. Telenor Connexion är numera den andra operatören i Sverige som köper tjänster från Jasper Wireless, även Tele 2 gör det. Telia Sonera har Ericsson som leverantör.