Orange & Openmatics i samarbete

Publicerad i Nyheter

Orange och Openmatics som ägs av det Tyska bolaget ZF har ingått ett samarbete som syftar till att ge hela transportsektorn tillgång till telematik och m2m tjänster från en centraliserad plattform.

Med hjälp av en enhet som Openmatics tagit fram ansluts fordonen enkelt till Openmatics plattform, den data som kommer ut från systemet visualiseras för kunderna i en webbportal.

Orange står för kommunikationen mellan fordonen och Openmatics plattform, detta oavsett var fordonet används.

Den typ av information som kan vara aktuell att samla in och övervaka i sin webbportal kan vara fordonets aktuella position, fordonens historiska position, status på en buss eller lastbil ex om allt fungerar normalt eller inte, om fordonet är i linjetrafik eller inte etc. Man skall även kunna skicka informationen till fordonet från en övervakningscentral hos kunden, det kan tex vara utskick av nya körorders. Plattformen skall även vara öppen vilket enligt Orange och Openmatics förhoppningsvis skall ge tjänsten en mängd nya appar som utvecklare världen över väljer att lägga in i Openmatics webbutik. Detta skall ge olika typer av åkare en lätt väg in i telematik världen och därmed öka deras effektivitet. Anledningen till att Openmatics valde Orange som strategisk partner är deras starka fokus på M2M och Telematik i kombination med ett världsomspännande nätverk.

Spåra från din sida.