PostNord och TeliaSonera i samarbete

Publicerad i Nyheter

PostNord och Telia i stort samarbete inom m2m, de skall etablera ett innovationsforum med syftet att hitta nya m2m tillämpningar. Kungliga Tekniska Högskolan, Springworks och Vinnova är också med i satsningen som skall påbörjas under våren genom att utrusta ett tjugotal postbilar med M2M teknik. I ett första skede skall dessa bilar rapportera in hur väglaget ser ut, trafikflöde samt även rapportera hur bilarna körs utifrån bränsleförbrukningen mm. Genom att göra detta kommer Posten att få en bättre överblick över bilarnas rutter och då kan göra en bättre planering av olika rutter. Längre fram hoppas man att Postens bilar skall kunna kommunicera med godsets mottagare när det närmar sig leverans, mottagaren får ett sms när paketen är på väg ut. Telia kan också ha nytta av information från Postbilarna, de kan rapportera in hur täckningen ser ut vilket kan leda till bättre täckningskartor och i slutändan bättre täckning för Telias kunder.

Spåra från din sida.