Affärsmöjligheterna med Internet of Things är fantastiska för många företag. Men för att företagen ska lyckas är det viktigt att de börjar med att utforma en strategi, och att de utgår från denna innan de väljer en teknisk lösning.

IoT står högt på agendan hos många företag. Tidigare har de affärsmässiga anledningarna till att koppla upp produkter främst varit att genomföra kostnadsbesparingar, till exempel genom att optimera service och underhåll. Nu ser emellertid många företag ännu större möjligheter i att med hjälp av IoT kunna ändra sin affärsmodell.

Hitta nya intäkter och förbättra ditt erbjudande

Genom att gå från produkt till uppkopplad tjänst kan företagen ta nya marknadsandelar, hitta nya intäkter, fördjupa kundrelationerna och förbättra sitt erbjudande baserat på faktisk användardata.

– En övergång till en sådan här affärsmodell får stor påverkan på hela företaget och dess verksamhet. Därför måste man börja med att utforma en strategi. Att välja rätt teknisk lösning är viktigt för den totala framgången, men tekniken ska alltid stödja strategin, säger Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion, ett företag som nyligen tillsammans med teknikkonsultföretaget Northstream tagit fram en guide till förändrade affärsmodeller med hjälp av IoT.

Viktigt att definiera IoT-satsningen

Företaget bör först definiera vision och mål för IoT-satsningen. Det kan ske genom att man besvarar ett antal fundamentala frågor, till exempel: Vilka kundsegment ska vi rikta in oss på? Hur ska tjänsten se ut? Hur ska försäljning och distribution gå till? Hur ska vi ta betalt? Vad får den nya affärsmodellen för effekter på resultaträkningen och kassaflödet?

Mats Lundqvist, VD Telenor Connexion
”Att fokusera på strategin och konsekvenserna av den nya affärsmodellen kommer att vara avgörande för att lyckas”, säger Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion.

Det är viktigt att projektet har ett starkt stöd i företagsledningen.
– Företaget bör också skapa ett projektteam med representanter från alla avdelningar på företaget. Detta är viktigt, dels för att få kommersiell och teknisk kompetens, dels för att förankra förändringarna i alla delar av företaget.

Starta i begränsad skala med en avgränsad marknad eller produkt och genomför förändringarna gradvis. Testa och ta emot feedback från kunder och partners. Implementera affärsmodellen och tekniken i full skala först när resultatet är förutsägbart och riskerna har minimerats.

Husqvarnas uppkopplade obemannade verktygsbod

Ett intressant exempel på ett pågående IoT-projekt som drivs på just detta sätt är Husqvarnas uppkopplade, obemannade verktygsbod Husqvarna Battery Box. Genom denna och en mobilapp kan villaägare hyra batteridrivna trädgårdsredskap. Projektet drivs av företaget i samarbete med flera partners. Uppkoppling och molnlösning levereras av Telenor Connexion.

– Husqvarna ska testa verktygsboden och affärsmodellen i sommar och höst. Det är viktigt att få feedback från kunderna innan man expanderar i större skala och slutgiltigt väljer teknisk lösning, säger Mats Lundquist.

Företag som vill skapa en ny affärsmodell med hjälp av IoT behöver, enligt Mats Lundquist, vara medvetna om att det är en förändring som kommer att påverka såväl affärsidé som organisation.

– Att fokusera på strategin, ta rätt steg och tänka igenom konsekvenserna av den nya affärsmodellen på ett strukturerat sätt, kommer att vara avgörande för att lyckas, avslutar Mats Lundquist.

Ta del av fler råd och läs hela rapporten ”From product to a connected product-as-a-service – A guide to transforming the business model through IoT”.

Rapporten ger flera exempel på företag som påbörjat sin digitala transformation och beskriver också hur företagen tänkt kring detta.

  1. Sätt strategi i fokus, inte teknik
  2. Se till att ha stöd från ledningen
  3. Bilda dedikerat tvärfunktionellt team
  4. Börja smått och utöka gradvis
  5. Ställ om helt först när resultatet är förutsägbart