Säkerhet inom M2M

Publicerad i Nyheter

Det globala värdet av säkerhetstjänster för M2M på applikationer, hårdvara och kommunikationen som bär tjänsterna värderas 2017 vara värt över 5 miljarder kronor.

Den ökande förekomsten av vanliga M2M lösningar inom kritisk informationsinfrastruktur som tjänster inom ex mätvärdes insamling, sjukvård, och finanssektorn kommer att skapa huvudvärk för tjänsteleverantörer och kritiska infrastrukturoperatörer. Man ser fördelarna med trådlösa anslutningar men man riskerar försent att inse att det finns gott om potentiella säkerhetshot. Detta problem kommer att bli en viktig fråga under de kommande åren på grund av det ständigt växande antalet it-attacker riktade mot ex bank-och energibolag som HSBC, Saudi Aramco, RasGas och Telvent

Säkerhet måste beaktas inte bara på applikationsnivå, utan också på nätnivå, eftersom det ofta bara är en enda svag ingång som skall haverera för att hela infrastrukturen skall äventyras.

M2M nätverk är sårbara för samma hot som påverkar alla telekommunikationsnät: överbelastningsattacker, hackare som är ute efter att förstöra, olaglig avlyssning och dold övervakning. Mest oroande är sk cyberkrigföring som syftar till att skapa fel eller stänga av kritisk infrastruktur, ex el, vatten eller finansströmmar. Dessa attacker kan organiseras och genomföras av traditionella hackare men också av terrorister och olika regimer, detta kan få förödande konsekvenser för hela samhället. Eftersom M2M fortsätter att spela en allt större roll inom kritisk infrastruktur kommer nätsäkerhet blir oerhört viktigt framöver.

De M2M leverantörer som förstår detta och därmed tar det på allvar kommer att bli de stora vinnarna i det långa loppet, detta eftersom efterfrågan på säkerhet kommer att öka dramatiskt i takt med att fler och fler viktiga samhällsfunktioner styrs och övervakas via traditionell M2M teknik.

Spåra från din sida.