Satellit kommunikation ett bra alternativ då datan är kritisk

Publicerad i Nyheter

Telemar som är ett internationellt företag med verksamhet över hela världen erbjuder genom sitt helägda dotterbolag Telemar Scandinavia satellit kommunikation till kundernas m2m enheter. Finns det ingen mobiltäckning som kan vara fallet i främst norra Sverige samt ute till havs är kommunikation över satellit oftast det bästa. Satellit kommunikation kan även med fördel användas som backup till lösningar som har höga krav på tillgänglighet, går mobilnätet ner eller om det saknas täckning tar satellitkommunikationen över och säkrar så att kritisk data når fram. Telemar har lösningar för applikationer som kräver små datapaket men även till lösningar som kräver hög bandbredd.

Spåra från din sida.