Smart snöröjning i Amerikanska städer

Publicerad i Nyheter

De Amerikanska städerna Boston, Buffalo och Minneapolis inför M2M teknik för att förbättra snöröjningen och informationen till medborgarna. Man har i dessa städer försett plogbilar och andra snöröjningsfordon med M2M teknik som skickar information om var de röjt till en publik tjänst som hela tiden uppdateras med info om var man röjt snö, den visar också information om när man planerar att röja en viss väg eller område. Medborgarna kan också via tjänsten skicka in information till tjänsten och tala om att det behöver röjas eller att det exempelvis är helt stopp i trafiken i ett visst område. Det här är ett bra steg på att visa hur man kan koppla upp en stad och ge invånarna information om väder och trafikläget, en tjänst som alla vinner på och som effektiviserar både snöröjningen och medborgarnas vardag.

Spåra från din sida.