Återvinningsstationen i kvarteret är inte alltid en rolig syn. Glasburkar och flaskor som lämnats utanför när behållaren varit full till bristningsgränsen. 2016 är lösningen på detta problem självklart digital och tar dessutom hjälp av molnet. Med hjälp av mätare, ultraljud och internetuppkoppling ska arbetet med att tömma containrarna underlättas och bli mer effektivt. Ett slags internet of sopor.

– Vi gör det här för att vi ska tömma i rätt tid. I dag tömmer vi för ofta, och vi tömmer för sällan. Många behållare är bara halvfulla när de töms, och var tolfte är överfull, säger Peter Trimmel, inköps- och marknadschef på Svensk Glasåtervinning som finns på 6 000 återvinningsplatser runt om i landet.

Låt nu inte fantasin skena iväg, än så länge handlar det inte om några smarta och självlärande containrar. Här handlar det om betydligt enklare och mer lättillgänglig teknik. En transponder och mätare fästs i taket på behållaren. Med hjälp av ultraljud mäts innehållet två gånger per dygn. Informationen skickas via mobilnätet till servrar i molnet, dit mätdata rapporteras, för att sedan finnas tillgängliga för entreprenörerna som sköter tömningen.

– De kan i telefonen, dator eller i en surfplatta se när en behållare behöver tömmas. Det finns också en algoritm som beräknar vilket datum behållaren troligen kommer att vara full. Stationerna är utmärka på en karta med gröna, gula eller röda märken och de kan även tanka ner informationen och filtrera så de kan ta fram ett körschema, säger Peter Trimmel.

Peter Trimmel
Peter Trimmel.

Bakom systemet står Norrbottensföretaget Adage som sedan 2007 sysslat med just rdfi-teknik, som det i grund och botten handlar om. Tillsammans med Svensk Glasåtervinning och utvalda glashämtare, eller områdesleverantörer som är deras formella namn, inledde de hösten 2015 en sex månader lång testperiod.

Poängen med att bygga in nivåmätarna i behållarna är för att få ordning på tömningen. Hittills har den hanteringen inte varit optimal. Allt för ofta är de bara halvfulla vilket leder till onödiga körningar. Eller så är de överfulla, vilket leder till nedskräpning och irritation bland boende i närheten. Här finns enligt Peter Trimmel både fördelar ur miljöperspektiv genom att de slipper onödiga körningar och utrymme för effektivisering då tömning kan planeras mer noggrant.  Men det är också en beprövad teknik de använder. Sedan tidigare använder till exempel Volvo, Caterpillar och Atlas Copco liknande lösningar för att hålla koll på sina maskiner. Man kan fråga sig varför den sätts in först nu?

– Jag tror branschen ligger efter, företagen som tömmer i dag är inte riktigt med på banan. Men så fort man börjar använda tekniken i stor skala tror jag att det kommer ske en kraftig förändring, säger han.

Än så länge har det inte gått att se vilka effekter mätarna har haft på glastömningen. Systemet började levereras i somras och har fungerat bra hittills. Anledningen till att det inte gått att utläsa några resultat än beror helt enkelt på att det inte finns så mycket att jämföra med. I Kalmar och på Öland skiljer sig dessutom sommaren rätt mycket från övriga året på grund av de många turister och sommargäster som är i regionen på besök. De har inte heller haft data bakåt att analysera, vilket gjort att de inte kunnat förutspå när behållaren blir full.

Och det har också varit ett par barnsjukdomar som de varit tvungna att ta hand om, som att filtrera bort stolpar inne i behållaren som påverkar mätningarna. Men Peter Trimmel är övertygad om att det handlar mer om hur mycket pengar som kan sparas in, inte om man kan spara pengar.

container uppkopplad

Kostnaderna för systemet landar på de företag som hämtar behållarna. De hyr utrustningen av Adage för 99 kronor per månad och mätare. För en aktör i Skåne med 700 behållare landar månadsavgiften på 69 300 kronor. I de allra flesta fall finns två behållare per station, en för färgat glas och för ofärgat. Och det är bara i en av dem som mätaren skruvas fast, att ha en i var och en har inte setts som nödvändigt.

– Satsningen har inte inneburit någon investering för oss, det är områdesleverantören som hyr mätaren. Den skruvas fast i den styrande behållaren, den som fylls på mest.

Planen är att vid årsskiftet ha 1 200 stationer utrustade med mätare, vilket motsvarar ungefär 25 procent av alla stationer i landet. Tre entreprenörer har redan hoppat på tåget, en fjärde är på gång. Och det är de här fyra som tillsammans hanterar en fjärdedel av behållarna. I takt med att gamla avtal löper ut och nya ska skrivas kommer andelen uppkopplade behållare att öka.

Ambitionen är att till årsskiftet 2017/2018 ska hälften av alla stationer ha en behållare utrustad med nivåmätare.