Tele2 M2M Awards

Publicerad i Nyheter

Tele2 arrangerar för andra året en innovationstävling inom M2M som vänder sig till landets studenter. Temat för årets tävling är M2M tillämpningar inom området samhällsnytta. Vinnaren får 70000 sek, andra och tredjeplats belönas med en Iphone5.

Juryn består av Tele2, Tieto, Cinterion och Sveriges kommuner och Landsting.

Några inspirerande exempel på lösningar kan vara uppkopplade soptunnor, när tunnan behöver tömmas larmar tunnan själv återvinningsföretaget som åker ut och tömmer tunnan. Med hjälp av detta har koldioxidutsläppen från sopbilar i den aktuella testkommunen minskat med 20 procent.

En positiv bieffekt är att soptunnorna enbart kan öppnas av den som äger eller hyr soptunnan, detta tack vara ett chip som låser upp tunnan när ägaren närmar sig tunnan med sitt personliga chip.

Ett annat exempel kan vara portabla EKG mätare, patienter kan övervakas i sina hem och slipper då ligga inlagda på sjukhus då man gör långtidsövervakningar på patienter, ett pilotprojekt pågår just nu i Blekinge.

I Västerås testar man nu ett helt nytt koncept med smarta gator, sensorer nedfrästa i gatorna känner av om en bil passerar och reglerar då framförvarande trafikljus, allt för att skapa så jämna trafikflöden som möjligt. Har man ett jämnt trafikflöde vinner inte enbart trafiken på det även vinsten för miljön är betydande.

Ett annat positivt exempel på sammhällsnytta är appen som Volvo utvecklat där man på distans kan starta sin motorvärmare för att i lagom tid innan man skall ge sig iväg kan få sätta sig i en uppvärmd bil, även detta bidrar mycket positivt till miljön.

Spåra från din sida.