Telefonica väljer att lansera en egen m2m plattform

Publicerad i Nyheter

Telefónica lanserar en ny m2m plattform. Som så många andra operatörer runt om i världen väljer Telefónica att lansera en egen M2M Plattform. Tvärtemot Telenor och Telia i Sverige väljer nu Telefónica att ta fram en egen M2M plattform, de har tidigare använt sig av Jasper Wireless m2m plattform men verkar nu vara inriktade på att köra hela värdekedjan själva. Deras plattform har utvecklats in-house och erbjuder funktionalitet som är i paritet med den funktionalitet som Jasper Wireless och Ericsson erbjuder, det intressanta är att Telefónica nu väljer att själva kontrollera hela sitt erbjudande. Anledningen till att Telefónica själva vill ta kontroll över detta är att de vill ha möjlighet att snabbare ta ut ny funktionalitet till sina kunder, m2m är så pass viktigt att de själva vill kontrollera sin utveckling.

Spåra från din sida.